Cesty a památky

Kolínsko » Veletov » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Veletov, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

Ve sbárkách Regionálního muzea v Kolíně je keltský žárový hrob z přelomu 3. a 2. stol. př. n. l. (doba laténská) uložený ve svisle rýhované nádobě. V katastru obce měla být nalezena ještě jedna malá popelnice zdobená svislým rýhováním s žárovým pohřbem z 3. – 1. stol. př. n. l., která se však nedochovala.

2. Nález z raného středověku (Slované)

V roce 1923 bylo z koryta Labe vybagrováno torzo zoomorfní nádoby (tzv. aquamanile) z přelomu 10. a 11. století, představující tura domácího. Keramická nádoba podle popisu vysoká 17 cm, opatřená čtyřmi nohami a na hřbetě kruhovým otvorem a hlavou – patrně s výlevkou – se bohužel nedochovala. Spolu s nádobkou byly vybagrovány i zbytky dalších nádob ze stejného období.

 

Zdroj informací

Regionální muzeum Kolín: Kolínsko – území s archeologickými nálezy. Publikace k výstavě v roce 2000.

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 348. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Sklenář K., Sklenářová Z., Slabina M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, nakladatelství Libri 2002.

Mapa

Poloha

GPS: 50°1'41.830"N, 15°18'16.800"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK