Cesty a památky

Kolínsko » Veletov » kostel Zvěstování Panny Marie

kostel Zvěstování Panny Marie
*

Veletov, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely moderní

První písemná zmínka o faře, tím i kostelu (zasvěceném Narození Panny Marie) a vsi, je z roku 1306, kdy sem opat Sedleckého kláštera dosadil kněze Jindřicha. Další zpráva o kostelu pochází až z roku 1616, kdy 24. března vyhořel spolu s celou vsí. Již před rokem 1619 byl sice kostel obnoven, ale po roce 1623 zaniká trvale fara. Kostel v nadcházejícím období chátral, proto musel v roce 1895 zbořen. Ještě téhož roku byl 28. května položen základní kámen nového kostela, který podle plánu Jana Krcha postavil kutnohorský stavitel Bohuslav Moravec. Dokončený kostel byl slavnostně vysvěcen 11. července 1897. Patronát nad stavbou mělo město Kutná Hora, jehož znak se nachází v tympanonu nad hlavním vchodem. Kostel je nejstarší stavbou architekta Krcha na Kolínsku.

Jednolodní, obdélný neorientovaný kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem a vysokou hranolovou věží při východní stěně presbytáře.

Jednotné zařízení kostela je současné se stavbou z konce 19. století, ze stejné doby je i dochovaná kostelní dlažba, pozoruhodná původní výmalba* stěn a okenní vitráže*, obojí  jako odraz pozdního romantismu a nastupující secese. Zvlášť pozoruhodná je chórová vitráž, představující scénu Zvěstování Panně Marii. V dubové stolici ve věži kostela visí dva zvony:

  • zvon z roku 1619 (průměr 110 cm, výška 83 cm, váha 2000 kg) z roku 1619 ulitý jako náhrada za zvony zničené při požáru obce i kostela. Na východní straně pláště je reliéf ukřižovaného Ježíše Krista, pod křížem je reliéf Panny Marie a sv. Jana, na západní straně drží dva andělé kartuš se znakem Kutné Hory. V dolní části jsou dva jednořádkové nápisy, latinský a český: 1. VENITE AD CHRISTVM OMNES QVI LABORATIS ET ONERATI ESTIS IPSE RECIPT VOSVERBVM DOMINI MANET IN ETERNVM ANNO 1619 / 2. KATERZINA MLINARZKA, KRYSTOF DOMAZLICZ(E)K, DANYEL TRZYSKA A MARTIN KLATOWSKY NA TEN CZAS AVRZEDLNICY ZADUSSY SWATEHO KRZYZE NA HORACH KVTNACH. SPRAWCZE DVCHOWNI KNIEZ IAN KOTCZOWSKY. RYCHTARZ IAN BEYCHORSKEY, KONTZELE IAN BENESSV, ADAM GEDLICZKA, IAKUB KHOL, WACLAW HORAK, KOSTELNIK GYRZYK CZERNEY.   
  • menší zvon přelitý v roce 1897.

Největší zvon (průměr 117 cm, výška 90 cm, váha 2500 kg) z roku 1617 byl rekvírován v roce 1917.

Filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Konárovice, Kutnohorsko-poděbradského vikariátu. Bohoslužby se zde konají každé pondělí v 18:00 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel Zvěstování Panny Marie je od roku 2001 navržen na zápis do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Fotogalerie

Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, pohled od jihozápadu (2019)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, pohled od jihu (2019)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie (2019)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, pohled od východu (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, znak Kutné Hory nad západním průčelím (2019)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, pohled k presbytáři (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, presbytář (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, malba na jižní stěně presbytáře (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, malba na severní straně presbytáře (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, klenba presbytáře (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, pohled ke kůru (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, varhany (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, podlaha lodi (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, hlavní oltář (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, boční oltáž Panny Marie (2018)Veletov - kostel Zvěstování Panny Marie, kazatelna (2018)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Bojarová M.: Skupina historizujících kostelů na Kolínsku, Památky středních Čech, roč. 15/2001, č. 2, str. 65-6. Praha 2001.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 177-78. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Záhorka J.: Hledání ideálního chrámu, sakrální architektura období historismu na Kolínsku. Národní památkový ústav a Regionálním muzeem v Kolíně. Praha / Kolín 2017.

Mapa

Poloha

Kostel stojí při jižní straně návsi.

GPS: 50°1'40.640"N, 15°18'17.430"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK