Cesty a památky

Kolínsko » Veletov » venkovská usedlost čp. 37

venkovská usedlost čp. 37
**

Veletov, Venkovské domy, Zděné stavby

Památkově velmi hodnotný areál kompletně dochované polabské usedlosti z let 1830-40. V letech 2015-16 byla provedena památková obvova usedlosti.

Objekty usedlosti jsou seskupeny kolem pravidelného obdélníkového dvora, přístupného vstupní bránou a brankou v jihozápadní části areálu. V jižní části se nachází obytná budova, v jádře klasicistní stavba z 30. let 19. století, jejíž hospodářská část se stájemi byla do dnešní podoby upravena na počátku 20. století, před průčelím dolněna zahrádkou se soudobým železným plotem na podezdívce. Obytná část má tři místnosti - do průčelí čtvercovou světnici (5,6 x 5,6 m), vedle ní je síň (4,4 x 2,9 m) a kuchyně (4,4 x 2,3 m). V severním směru na obytné stavení navazuje do pravého úhlu hodnotná hospodářská budova s chlévy z 2. pol. 19. století, oddělená od obytné budovy brankou.  V severozápadní části areálu je umístěna stodola z poloviny 19. století, v jihozápadní pak severně od brány zděný špýchar a uprostřed dvora jsou pozůstatky kolny.

Prohlášení za památku

Venkovská usedlost byla zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR v roce 1958 pod číslem 23586/2–874.

Fotogalerie

Veletov - venkovská usedlost čp. 37, celkový pohled (2020)Veletov - venkovská usedlost čp. 37, štít obytného domu (2020)Veletov - venkovská usedlost čp. 37, obytný dům (2019)Veletov - venkovská usedlost čp. 37, brána (2020)Veletov - venkovská usedlost čp. 37, vrata (2020)Veletov - venkovská usedlost čp. 37 (2014)

Mapa

Poloha

Usedlost čp. 37 stojí na východní straně návsi u kostela.

GPS: 50°1'42.080"N, 15°18'18.420"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK