Cesty a památky

Kolínsko » Veletov » venkovská usedlost čp. 37

venkovská usedlost čp. 37
**

Veletov, Venkovské domy, Zděné stavby

Památkově velmi hodnotný areál kompletně dochované polabské usedlosti z přelomu 18. a 19. století. V letech 2015-16 byla provedena památková obvova usedlosti.

Objekty usedlosti jsou seskupeny kolem pravidelného obdélníkového dvora, přístupného vstupní bránou a brankou v jihozápadní části areálu. V jižní části se nachází obytná budova, v jádře klasicistní stavba z počátku 19. století, jehož hospodářská část se stájemi byla do dnešní podoby upravena na počátku 20. století, před průčelím dolněna zahrádkou se soudobým železným plotem na podezdívce. V severním směru na obytné stavení navazuje do pravého úhlu hodnotná hospodářská budova s chlévy z 2. pol. 19. století, oddělená od obytné budovy brankou.  V severozápadní části areálu je umístěna stodola z poloviny 19. století, v jihozápadní pak severně od brány zděný špýchar a uprostřed dvora jsou pozůstatky kolny.

Prohlášení za památku

Venkovská usedlost byla zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR v roce 1958 pod číslem 23586/2–874.

Fotogalerie

Veletov - venkovská usedlost čp. 37, obytný dům (2019)Veletov - venkovská usedlost čp. 37, brána (2019)Veletov - venkovská usedlost čp. 37 (2014)

Mapa

Poloha

Usedlost čp. 37 stojí na východní straně návsi u kostela.

GPS: 50°1'42.080"N, 15°18'18.420"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK