Cesty a památky

Kolínsko » Veletov » venkovská usedlost čp. 7

venkovská usedlost čp. 7
*

Veletov, Venkovské domy, Zděné stavby

Venkovská usedlost z konce 18. století s velmi hodnotnou zděnou bránou s brankou z 1. třetiny 19. století.

Předmětem památkové ochrany je zděná bohatě profilovaná brána s přiléhající brankou pro pěší. Brána je sklenutá stlačeným obloukem a završena nadezdívkou s vzdutou konvexně konkávně zprohýbanou římsou, jejíž profilace po neodborně provedené opravě splývá, krytá stříškou s prejzy. Branka pro pěší má podobný charakter jako brána, vstupní otvor je však pravoúhlý a asymetricky umístěný.

Prohlášení za památku

Brána s brankou jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 39514/2–875.

Fotogalerie

Veletov - brána statku čp. 7 (9. 6. 2013)

Mapa

Poloha

Usedlost čp. 7 stojí na západ od návsi.

GPS: 50°1'41.560"N, 15°18'14.580"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK