Cesty a památky

Kolínsko » Veletov » zdymadlo a hydroelektrárna

zdymadlo a hydroelektrárna

Veletov, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Původní dřevěný jez s kamennou výplní byl postaven v roce 1566 podle vzoru staropražských renesančních jezů ke vzdouvání vody pro pohon Bašteckého mlýna a Veletovského mlýna. Umožňoval také dopravu dřeva náhonem do Starého Kolína a dále tak zvanou šífovkou až pod kopec Kaňk u Kutné Hory.

Ve 20. století byl jez několikrát poškozen velkými povodněmi (1934, 1943 a 1950), následně vždy opraven a zmodernizován. V roce 1960 bylo rozhodnuto nadále provozovat pevný jez a další výstavbu soustředit na plavební komoru s obytným a provozním objektem. Stavba plavební komory byla podle návrhu Hydroprojektu Praha realizovábna v letech 1969-75 při prodloužení labské vodní cesty k budované tepelné elektrárně ve Chvaleticích. Po havárii byl v letech 1985-1991 pevný jez přestavěn na jez pohyblivý. V letech 1995-96 byla při pravobřežním jezovém pilíři uskutečněna stavba vodní elektrárna Povodím Labe, a.s.

Zdymadlo se skládá  z jezu, plavební komory a malé vodní elektrárny Povodí Labe, a.s., Jez má 7 polí (každé o šířce 12 m) hrazených tzv. balenou dutou klapkou. Spodní část jezu byla vybudována na původním odbouraném pevném jezu, na ní pak byla vytvořena betonová deska, provedeny mikropiloty a injektážní práce. Pilíře mají dnes šířku 2,0 m, délku 12,35 m a výšku 5,2 m. Plavební komora je vysunuta celou délkou (116,5 m) do horní vody jezu. Je jednolodní, železobetonová polorámová, s užitnými rozměry komory 85 x 12 m x 3,5 m. Veškeré ovládání plavební komory je poloautomatické, soustředěno do velína na komoře. Malá vodní elektrárna je umístěna při pravobřežním jezovém pilíři, obsahuje dvě horizontální přímoproudé Kaplanovy turbíny typu 3-PK-150 s instalovaným výkonem 2 x 315 kW (při průtoku 3-10 m3/s).

Účelem tohoto vodního díla je zajistit potřebnou hloubku a podmínky pro plavbu, zajistit odběry povrchové vody podle příslušných povolení a využití průtoku k výrobě elektrické energie ve třech malých elektrárnách (elektrárně Povodí Labe, na Veletovském náhonu a na Bašteckém kanálu), ale i využití jezové zdrže pro vodní sporty a rekreaci.

Fotogalerie

Veletov - zdymadlo a hydroelektrárna, horní stupeň (2020)Veletov - zdymadlo a hydroelektrárna, dolní stupeň (2020)

Mapa

Poloha

Zdymadlo je na řece Labi východně od obce Veletov.

GPS: 50°1'27.178"N, 15°18'39.649"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK