Cesty a památky

Kolínsko » Velim » evangelický hřbitov

evangelický hřbitov
*

Velim, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Náhrobky

Evangelický řbitov byl založen v roce 1820, za kazatele Mikuláše Toronaye, jako první zde byla pochovaná v roce 1821 Kateřina Kremlová z Velimi. Na hřbitově je pochován jeho zakladatel Mikuláš Toronay, a další kazatelé jako Jan Ruml, Justus Emanuel Szalatnay a další nebo prarodiče V. Hrozného. V padesátých letech 20. století byla část hřbitova poničena vandaly.

Vstup na hřbitov vede pilířovou branou vlevo od vstupního průčelí kostela, z východu, západu i jihu je ohrazen zdí, na severu pak přechází v novější část hřbitova. Náhrobky ve starší části  pocházejí převážně z 2. poloviny 19. století, jedná se většinou o kvalitní pískovcové edikuly, dekorované často za pomoci neogotického tvarosloví. V jižní části areálu je u zdi druhotně umístěno 13 starších náhrobků. Kromě náhrobků, tvořících ucelený soubor, se na hřbitově nachází památník padlým v 1. světové válce.

Evangelický hřbitov spolu s kostelem, farou a bývalou školou tvoří specifický areál, důležitý jak z hlediska architektonického, tak kulturně-historického (význam evangelické komunity ve Velimi) i urbanistického.

Prohlášení za památku

Evangelický hřbitov s pilířovou bránou byl spolu s kostelem prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury 8. 10. 2004 a je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 101224.

Fotogalerie

Velim - evangelický hřbitov, brána (2017)Velim - evangelický hřbitov, hrobka Jana Rumla a jeho rodiny (2017)Velim - evangelický hřbitov, náhrobek z roku 1877 rodiny Holanových z Vítězova (2017)

Mapa

Poloha

Evangelický hřbitov se nachází za evangelickým kostelem.

GPS: 50°3'34.411"N, 15°6'2.371"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK