Cesty a památky

Kolínsko » Velký Osek » sousoší Kalvárie

sousoší Kalvárie
*

Velký Osek, Sochy a sousoší

Barokní sousoší od neznámého autora z červeného pískovce z roku 1761  (snad z iniciativy oseckého rodáka Vojtěcha Rychlíka), určené původně pro zaniklý kostel Narození Panny Marie v Pňově. Důvody ani doba přemístění sousoší do Velkého Oseka nejsou ovšem známé. V letech 2005–06 bylo sousoší restaurováno z prostředků obce a ministerstva kultury.

Na obdélném, profilovaném a konvexně probraném soklu, ukončeném protrženou volutovou římsou, stojí na soklících rustikálně pojatý kříž s tělem Krista a dvě sochy, znázorňující esovitě prohnutou postavu Panny Marie v mírném kontrapostu s rukama sepjatým při pravém boku (vlevo) a sv. Jana v mírném kontrapostu s pravou rukou na prsou, hledícího k nevi (vpravo). Čelní strana soklu je členěna rytým rámem v podobě šestibokého pole s profilací, v dolní části s plastickou rozvilinou a v horní části s listovým ornamentem.

Sousoší představuje hodnotný, byť nepříliš sourodý celek, kombinující rokokové a rustikální formy.

Prohlášení za památku

Sousoší bylo 23. listopadu 1987 zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34674/2–3474.

Fotogalerie

Velký Osek - sousoší Kalvárie, celek, čelní pohled (2021)Velký Osek - sousoší Kalvárie, celek, pohled od jihu (2021)Velký Osek - sousoší Kalvárie, celek, pohled od jihu (2021)Velký Osek - sousoší Kalvárie, celek, pohled od vrat kostela (2021)Velký Osek - sousoší Kalvárie, Panna Maria (2021)Velký Osek - sousoší Kalvárie, kříž (2021)Velký Osek - sousoší Kalvárie, sv. Jan (2021)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Mapa

Poloha

Sousoší stojí před kostelem v jihozápadní části obce při silnici do Kolína.

GPS: 50°5'45.010"N, 15°11'9.890"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK