Cesty a památky

Kolínsko » Vrbčany » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Vrbčany, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. nálezy z doby bronzové a doby keltské (doba laténská)

Při vykopávkách v kostele sv. Václava v letech 1935–36 objevil Vojtěch Budinský-Křička ze Státního archeologického ústavu žárové hroby z doby bronzové (1500 př. n. l.) a kulturní vrstvu s keltskou laténskou keramikou. Archeologickým výzkumem není dosud potvrzena hypotéza o existenci keltského sídliště z 2. – 1. stol. př. n. l. na polích za vsí.

2. žárový hrob z doby stěhování národů (doba římská)

Před rokem 1948 byl na blíže neznámém místě v obci objeven žárový hrob z doby římské, z něhož se dochovaly dvě železné spony s válcovitou hlavicí a železný nůž. Podle spon lze hrobový celek datovat do 2. století.

3. nálezy z raného středověku (Slované)

Ve 30. letech 20. století byl v obci pod návrším nalezen časně slovanský žárový hrob 6. či 1. pol. 7. století. V kotlovité jámě vyplněné hlínou stála keramická nádoba s polospálenými lidskými kostmi (viz též podobné hroby v Předhradí, Nebovidech a Hořanech).

4. nálezy z vrcholného středověku

Při vykopávkách v kostele sv. Václava v letech 1935–36 objevil Vojtěch Budinský-Křička ze Státního archeologického ústavu mužský hrob z 15. století při severní straně lodi. Neznámý velmož byl oblečen do brokátových šatů, vyšívaných zlatem, součástí pohřbu byl i skleněný pohárek importovaný z Benátek.

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 361. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Mapa

Poloha

GPS: 50°3'1.811"N, 14°59'29.993"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK