Cesty a památky

Kolínsko » Vrbčany » zvonice u kostela sv. Václava

zvonice u kostela sv. Václava
*

Vrbčany, Zvonice a zvoničky

Barokní zvonice, která byla postavena v letech 1727-28 na místě starší dřevěné stavby s kamennou podezdívkou. Stavbu provedl stavitel Jan Kalhota z Plaňan a černokostelecký tesař Jan Provazník. Plaňanský kovář Jakub Kostka dodal železný kříž na vrchol střechy a tismický kameník Dominik Lodl zhotovil ostění portálu. Zvonice byla pozdně barokně přestavěna v rozmezí let 1763-81 zřejmě podle plánů Františka Tomáše Jedličky, kdy byla zvýšena o dnešní druhé patro a ukončena stávající střechou. Znovu byla přestavěna v letech 1829-30, což bylo doloženo letopočtem vysekaným na trámu ve vazbě střechy. V roce 1973 byla opravena fasáda zvonice a v roce 1998 byla vyměněna střecha, přičemž musely být vyměněny staré trámy, včetně trámu s letopočtem 1830. V roce 2018 byla provedena celková oprava znonice a obnova fasád.

Zvonice je dvoupatrová hranolová věž, vzdálená 12 metrů od západního průčelí kostela sv. Václava, která současně plní funkci vstupní brány do celého areálu kostela a hřbitova. Jednoosé fasády rytmizují rozměrná obdélná okna se segmentovými záklenky. V západním průčelí je osazen pravoúhlý portál s bohatě členěnou supraportou, která se skládá z mohutného lichoběžníkového klenáku a zvlněné římsy na volutových konzolách. Nad výraznou korunní římsou je pozdně barokní druhé patro, které se od starší spodní části liší zdrobnělým architektonickým členěním se subtilnějšími kompozitními pilastry.

Ve zvonové stolici zvonového patra, na jehož horním trámu je vytesán letopočet 1727, jsou zavěšeny dva zvony:

  • zvon* "Pazderňák" (neboť je zavěšen směrem k polím zvaným Na pazderně) z roku 1592 od zvonaře Brikcího z Cimperka. Zvon je vysoký 69 cm s průměrem 85 cm, na plášti je reliéf ukřižování Krista, Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, na opačné straně je oválná kartuše s erbem Smiřických (na koso dělený štít). Reliéfní výzdobu doplňují české nápisy: KE CTI A CHWALE PANV BOHV WSSEMOHOVCIMV SLYT A VDIELAN GEST ZWON TENTO K OBCY WRBCIANSKE ZA CIASV VROZENEHO PANA PANA IAROSLAWA SMYRZYCKEHO Z SMYRZYC NA KOSTELCY NAD CZERNYMY LESY STALO SE LETA PANE 1592 / IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM / KRYSTUS UMRZEL ZA HRZÝCHY NASSE A WSTAL Z MRTWÝCH PRO OSPRAWEDNIENI NASSE / DB ZK / GKPZB. Zvon byl v roce 1942 rekvírován pro válečné účely, v roce 1952 byl nalezen v Praze a vrácen zpět,
  • zvon "Václav" z roku 1946 od zvonaře Rudolfa Manouška, vysvěcený 29. září 1946 knězem Josefem Benešem. Zvon váží 296 kg a na plášti má reliéf Panny Marie a nápis: TENTO ZVON JEST ULIT KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ Z DARŮ KATOLÍKŮ VRBČANSKÝCH NA PODĚKOVÁNÍ SVATÉMU VÁCLAVU A PANNĚ MARII STAROBOLESLAVSKÉ ZA ZÁCHRANU ČESKÉHO NÁRODA 9. KVĚTNA 1945.

Na zvon Pazderňák se zvoní pouze při výjimečných příležitostech; rozezněl se v den úmrtí prezidenta Václava Havla 18. prosince 2011 ve 20:00 hodin a pak až 11. listpadu 2018 ve 13:30 hodin u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války, kdy jsem měl tu čest ho zvonit osobně, na sousední zvon "Václav" zvonila paní Jana Svobodová

Prohlídku kostela a zvonice si lze předen domluvit u kronikářky paní Jany Svobodové, e-mail: jana55.svobodova@seznam.cz nebo tel.: 605 362 619.

Prohlášení za památku

Zvonice je spolu s areálem kostela sv. Václava je zapsána v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek pod číslem 23801/2–881.

Fotogalerie

Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava (2020)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, pohled od západu (2020) Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, pohled od jihovýchodu (2020) Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, vstupní portál (2018)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, pohled od jihu (2018)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, pohled od východu (2018)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, přízemí zvonice (2018)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, zvonová stolice (2018)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, letopočet na zvonové stolici (2020)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, zvon Pazderňák, zadní strana (2020)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, zvon Pazderňák, přední strana (2018)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, zvon Pazderňák, detail (2018)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, zvon Pazderňák, detail (2020)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, zvon Václav, přední strana (2018)Vrbčany - zvonice u kostela sv. Václava, zvon Václav, zadní strana (2018)Vrbčany - zvonice, předpokládaná původní podoba (autor Amdrea Soukupová)Vrbčany - zvonice, předpokládaná podoba starší barokní zvonice (autor Amdrea Soukupová)Vrbčany - zvonice, současná podoba (autor Amdrea Soukupová)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 150 a 228. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zvonice stojí v sousedství kostela sv. Václava na návrší nad vsí.

GPS: 50°3'2.190"N, 14°59'36.350"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK