Cesty a památky

Kolínsko » Vyšehořovice » památník padlým v 1. světové válce

památník padlým v 1. světové válce

Vyšehořovice, Pomníky, Památníky obětem světových válek

Památník slavnostně odhalený 19. srpna 1928, autorem je kamenosochař Bohumil Pánek z Českého Brodu. Celkové náklady na pořízení pomníku dosáhly 8 554,45 Kč, přičemž většina prostředků byla získána ve veřejné sbírce místních obyvatel a rodáků. Dne 28. října 1928 se konala u pomníku padlých první slavnost 10. výročí trvání republiky. Na slavnosti pronesl řídící učitel Josef Faix objasnil slavnostní řeč o obnovení naší státní samostatnosti a o uspořádání naší republiky v prvním desítiletí Žáci místní školy přednesli básně a písně a státními hymnami byla slavnost ukončena. Památník byl opraven v roce 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.

Obdélná základová deska, na které stojí hranolový sokl, nesoucí segmentově ukončený pylon, jsou z černokostelecké žuly, socha klečící dívky, pokládající věnec, pak z hořického pískovce. Do podstavce bylo uloženo měděné válcovité pouzdro s pamětní listinou a se 7 běžnými mincemi. Pouzdro daroval klempíř Olšanský z Čelákovic, pamětní listinu napsal na 4 svitcích pergamenového papíru řídící učitel Josef Faix.

V horní části pylonu je nápis NAŠIM PADLÝM, nad ním je znak Československa provedený rytím v desce z leštěné černé švédské žuly a ze stejného materiálu je i na přední straně soklu nápisová deska se jmény padlých a zemřelých: JOSEF BUCMAN 1914, JAROSLAV VRANÝ 1915, JOSEF FORMÁNEK 1915, JOSEF FARSKÝ 1916, VÁCLAV HOŠEK 1916, BEDŘICH RŮŽINA 1916, FRANTIŠEK TUREK 1916, ALOIS ŠMÍD 1917, JAN HENYŠ 1917, ADOLF HLINÁK 1917, FRANTIŠEK PASTYŘÍK 1918, ANTONÍN HLINÁK 1918, KAREL MAKAL 1918, FRANTIŠEK HORÁLEK 1918, FRANTIŠEK VRANÝ 1918, VÁCLAV REZEK 1918, FRANTIŠEK KUKLA 1918, BOHUMIL ŠPAČEK 1919, JOSEF REZEK 1920, ALOIS REZEK 1921.

Prohlášení za památku

Památník je evidován v centrální evidenci válečných hrobů a pietních míst pod číslem CZE-2103-03145.

Fotogalerie

Vyšehořovice, památník padlým v 1. světové válce (2018)Vyšehořovice, památník padlým, socha dívky (2018)

Mapa

Poloha

Památník padlým se nachází na návsi obce.

GPS: 50°7'5.859"N, 14°46'22.761"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK