Cesty a památky

mohyla

Záboří nad Labem, Archeologická naleziště, Pohřebiště

Mohyla  z pozdní doby bronzové navršená nad hrobem s bohatou výzdobou, která obsahovala především součásti koňského postroje (udidla, postranice, puklice, návlečky) a sekeru s tulejkou. Přestože mohyla leží na levém břehu Labe, který obýval lid knovízské kultury, patří do kulturního prostředí slezského stupně lužických popelnicových polí a souvisí nejspíše s blízkým hradištěm ve Lžovicích na protějším břehu řeky. Mohyla byla prokopána již v 19. století, bohužel bez potřebné dokumentace.

Mimo to byl v roce 1977 v objektu místního cukrovaru při hloubení studny odkryt hrob s bronzovým koňským udidlem, postranicí k udidlu opatřeným dutými knoflíky, vypouklým knoflíkem s dutým a dutou puklicí z bronzového plechu. Mimoto nalezl v roce 1987 jeden dělník při dobývání pařezu v lese velkou popelnici, která však byla zničena. Umístění těchto nálezů není známo.

Mapa

Poloha

Přesné místo nálezu není známo.

GPS: 50°1'34.708"N, 15°21'15.128"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK