Cesty a památky

Kolínsko » Žehuň » dům čp. 97

dům čp. 97
*

Žehuň, Venkovské domy, Zděné stavby

Zděný venkovský dům z počátku 20. století, který je zcela ojedinělým dokladem pronikání secese na český venkov.

Přízemní obdélný dům orientovaný ve směru severozápad - jihovýchod. Architektonicky hodnotné je zejména hlavní průčelí, ukončené štítem v novorenesančních formách, ovlivněných secesí. V nejvyšší části štítu je malé eliptické okénko. Zcela neobvyklá kompozice oken ve štítovém průčelí (nad běžnými dvěma okny v přízemí je v ose umístěno velké okno s dvěma menšími okny po stranách) je svéráznou aplikací tzv. palladiánského stylu (název podle italských renesančních architektů) a řadí takto ztvárněné vesnické domy v Žehuni a okolí do skupiny domů tzv. „žehuňského typu“ (viz též sousední dům čp. 143).

Prohlášení za památku

Dům čp. 97 byl v roce 1990 navržen na zápis mezi kulturní památky, dopisem Ministerstva kultury ze 6. 1. 2000 byl návrh zamítnut.

Fotogalerie

Žehuň - dům čp. 97 (31. 8. 2013)Žehuň - skupina domů tzv. \

Zdroj informací

Kuča K.: Chlumecko a Novobydžovsko, historie a architektonické památky Pocidliní. Vydavatelství Balustráda 1995.

Rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky č.j. k 10510/1999 ze dne 6. 1. 2000.

Mapa

Poloha

Dům čp. 97 stojí ve východní části vsi nedaleko obecního úřadu.

GPS: 50°8'11.870"N, 15°17'36.470"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK