Cesty a památky

Kolínsko » Žehuň » fara (bývalá)

fara (bývalá)
*

Žehuň, Fary

Středověká fara je doložena v roce 1594, při kostele sv. Gotharda však jistě existovala již dříve (kněz je například doložen v roce 1361, 1380 i 1381). Zdejší farnost patřila ke kolínskému děkanátu, který byl jedním z dvanácti děkanátů arcijáhenství hradeckého. V roce 1721 byla obnovena zdejší farnost po období, kdy byl kostel pouze filiálním ke kostelu v Žiželicích, a starší farní budova byla upravena na obydlí kněze; tím se v obnovené farnosti stal Arnošt Chark (1721–30). V roce 1791 byla stará fara zbořena a v letech 1792–98 byla vystavěna současná budova, upravená do současné podoby při přestavbě v roce 1897. V říjnu roku 2005 byla fara prodána sochařskému páru MgA. Janu Pospíšilovi a MgA. Vlastě Samohrdové, který ji postupně opravuje a přizpůsobuje k obytným účelům.

Fara je jednopatrová budova, členěná nárožními pilastry, mezi patry odstupněnou římsou, na delších stranách profilovanou podstřešní římsou. Stěny byly původně členěny svislými pásy, v průčelí jsou zachovány v patře podle střední osy, na straně ke kostelu střední svislý pás. V patře na jihozápadním nároží jsou umístěny sluneční hodiny. Štíty jsou lemovány hladkým pásem po třech stranách, s kruhovým okénkem s profilovaným rámem uprostřed, pod oknem v jižním štítě je štukový letopočet MDCCCXCVII.

V přízemí jsou stropy ploché nebo ploché s fabionem, v severovýchodní části jsou dvě místnosti s valenými klenbami s výsečemi. Sklípek pod schody je sklenutý segmentovou klenbou, pod chodbou je studánka. Vstup do patra je po dřevěných barokních schodech, průchod je sklenut stlačeným valeným obloukem. Místnosti v patře mají ploché stropy s odsazeným fabionem, ve střední místnosti pod fabionem je obloun s odsazením. 

Do vstupní brány jsou druhotně vsazeny pěkné barokní železné dveře ze 17. – 18. století, které ale z této stavby nepocházejí.

Prohlášení za památku

Bývalá fara byla 17. května 1999 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 49727/2–4406.

Fotogalerie

Žehuň - fara, pohled od západu (2018)Žehuň - fara, pohled od jihozápadu (2022)Žehuň - fara, pohled od severozápadu (2018)Žehuň - fara a kostel (2018)Žehuň - fara, dveře (2008)

Mapa

Poloha

Fara čp. 1 stojí v centru obce severozápadně od kostela.

GPS: 50°8'9.560"N, 15°17'26.600"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK