Cesty a památky

Kolínsko » Žehuň » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého
*

Žehuň, Sochy a sousoší

Původní socha z roku 1796 byla v roce 1832 nahrazena novou od Františka Richtery z Hořic. V roce 1997 byla socha restaurována sochařem Miloslavem Hájkem.

Základem díla je jednoduchý sokl z přitesaných pískovcových kvádrů, který nese rovněž prostě pojatý podstavec, členěný na patku, dřík a římsovou hlavici. V kartuši na dříku je umístěn nápis: SVATÝ JENE  NEPOMUCKÝ PATRONE NÁŠ ORODUJ ZA NÁS, pod kterým je patrný starší nápis, na zadní straně je signatura JOS. RICHTERA. Na soklu stojí velmi kvalitní pískovcová socha světce, která ve svém zpracování čerpá ze starších barokních tradic. Sv. Jan Nepomucký je oděn v běžné roucho, znázorněn je v mírném vykročení pravé nohy, hlavu má skloněnou k pravému rameni, na kterém spočívá kříž s korpusem Krista. Tvář se zavřenýma očima má zamyšlený výraz, hlava je ozdobena svatozáří tvořenou pěti hvězdami. 

Kolem sochy je novodobý dřevěný plůtek.

Prohlášení za památku

Socha sv. Jana Nepomuckého je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17535/2–1975.

Fotogalerie

Žehuň - socha sv. Jana Nepomuckého (2013)Žehuň - socha sv. Jana Nepomuckého, polodetail (2022)Žehuň - socha sv. Jana Nepomuckého, detail (2022)

Mapa

Poloha

Socha stojí na návsi proti kostelu mezi památnými lípami.

GPS: 50°8'7.810"N, 15°17'24.036"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK