Cesty a památky

Kolínsko » Žehuň » tvrz

tvrz

Žehuň, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz vznikla nejspíše někdy na počátku 15. století, v roce 1427 se vzpomíná Aleš ze Žehuně. Později získal tvrz Kunšík z Křičova, jehož synové Mikeš a Čeněk ji v roce 1456 prodali Alšovi z Voděrad. Tvrz zanikla mezi léty 1493 až 1499, kdy Žehuň připadla k hradišťskému panství a ztratila funkci panského sídla. Zbytky tvrze zcela zanikly krátce po roce 1497, kdy je pohltily vody nového rybníka na Cidlině.

Jádro tvrze tvořil plochý ostrůvek o průměru necelých třiceti metrů, s maximálním převýšením oproti terénu 0,8 m. V jeho severní polovině stála stavba, jejíž základ a obvodové konstrukce byly alespoň v nižší části kladeny z opuky na maltu. Obvodové zdivo silné 180 cm bylo zřejmě lícované. Stavba byla obdélná, situovaná na severozápadní směr. Před jižním vnějším lícem stavby byla ve vzdálenosti 50 cm zachycena řada deseti kůlových jamek se zachovalými zbytky dřeva o průměru 20 cm, rozmístěných v pravidelných vzdálenostech po čtyřiceti centimetrech. Šlo zřejmě o zbytek vnější opěrné konstrukce stavby. K tomuto objektu se na západě připojoval menší objekt, rovněž postavený z opuky. Část podlahy tohoto objektu byla dlážděna opukovými deskami. Na jižní straně, směrem k řece, byl areál opevněn 8 m širokým a 160 cm hlubokým příkopem, vzdáleným od paty vyvýšeného jádra téměř 6 m. Tento příkop představuje staré řečiště Cidliny, která na této straně areál tvrze bezprostředně oblévala a chránila. Severní předpolí bylo obehnáno pětinásobným věncem malých příkopů, vzdálených od sebe zhruba 2,3 m, které byly zahloubeny do opukového podloží. Nejbližší z příkopů byl široký 140 cm a hluboký 45 cm, vzdálenější měl šířku 120 cm a hloubku 30 cm.

Archeologický průzkum, provedený v roce 1953 Antonínem Hejnou po vypuštění vody z Žehuňského rybníka při opravě hráze, potvrdil, že tvrz patřila mezi nejzajímavější a nejlépe opevněné stavby toho druhu na Cidlině.

Fotogalerie

Žehuň - tvrziště při vypuštění Žehuňského rybníka (foto Ludmila Tvrdíková 19. 10. 2007)Žehuň - tvrz, střepy ze soukromé sbírky Ludmily Tvrdíkové (2008)Žehuň - tvrz, střep ze soukromé sbírky Ludmily Tvrdíkové (2008)Žehuň - tvrz, střepy ze soukromé sbírky Ludmily Tvrdíkové (2008)Žehuň - tvrz, rekonstrukce (Jitka Pichlová, 2008)Žehuň - tvrz, nákres výzkumu (A. Hejna, J.Bendová 1953)

Zdroj informací

Durdík T. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl S - Ž, str. 1066. Vydalo ARGO 2005.

Mapa

Poloha

Tvrziště zvané Na Zámečku leží severně od Žehuně, dnes na dně Žehuňského rybníka. Poslední pozůstatky pahorku se zbytky opukových zdí bývají k vidění při vypuštění rybníka před výlovem, nicméně rok od roku jsou hůře patrné.

GPS: 50°8'52.990"N, 15°17'54.130"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK