Cesty a památky

Kolínsko » Zibohlavy » věžový vodojem

věžový vodojem

Zibohlavy, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Věžový vodojem byl postaven v roce 1927 v souvislosti s rozhodnutím obecního zastupitelstva z roku 1925 o výstavbě obecního vodovodu. Stavbou vodovodu i vodojemu byla pověřena firma Ing. Václava Chmelíka z Prahy, která vyhrála ve výběrovém řízení dne 4. června 1927 s nejnižší cenou. Stavba byla realizována v období měsíců červen – říjen roku 1927, do zkušebního provozu byl spuštěn 1. listopadu téhož roku. Není známo, kdy vodojem přestal plnit svou původní funkci. V roce 2017 byl vodojem městem Kolín opraven, práce provedla stavební firma Ladislava Nespěchala z Býchor.

Vlastní vodojem je vysoký 12 metrů, během výstavby byl oproti plánu zvýšen o jeden metr za účelem zvýšení tlaku v požárních hydrantech, obsah nádrže činí 30 m³. Dřík z lomového kamene spojeného cementovou maltou nese betonovou roznášecí desku, na níž spočívá válcový železobetonový plášť rezervoáru s betonovým zákrytem tvaru kulového vrchlíku s větracím a revizním otvorem. Dřík vychází z betonové základové desky kruhového tvaru. Spodní část dříku je mezi základovou deskou do výšky dvou metrů omítnuta cementovou maltou. Do vodojemu se vstupuje po dvou schodech ocelovými dveřmi, nad vstupem je letopočet 1927. Interiér je osvětlen jedním vertikálním úzkým oknem nad vstupními dveřmi. Další čtyři horizontálně orientovaná okna se nacházejí pod rezervoárem v betonové roznášecí desce. Uvnitř je výtlačná a přelivová roura se šoupátky sloužící i jako vypouštěcí s vyústěním do příkopu u silnice Zibohlavy – Ratboř a dále do koryta potoka, svislý deskový stavoznak a zbytky osvětlovací elektroinstalace.

Na rozdíl od většiny soudobých obdobných staveb je vodojem proveden v jakémsi historizujícím duchu, vzdáleně napodobujícím hradní hlásky (kamenné obložení dříku, tvar oken atd.).

Fotogalerie

Zibohlavy - věžový vodojem od jihu (2013)Zibohlavy - věžový vodojem, letopočet a štěrbinové okno (2013)Zibohlavy - věžový vodojem od jihovýchodu (2013)Zibohlavy - věžový vodojem od kostela (2013)

Zdroj informací

Společenstvo vodárenských věží.

Mapa

Poloha

Vodojem stojí v centru obce u kostela na č.k. 191/2.

GPS: 50°0'3.927"N, 15°9'30.325"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK