Cesty a památky

Opravuje se » márnice

márnice
*

Starý Kolín, Funerálie, Kostnice a márnice

Díky aktivitám Starokolínského okrašlovacího spolku se za podpory farnosti Kolín připravuje rekonstrukce zřícené márnice. Ta by měla sloužit jako mini muzeum Starého Kolína, s výstavou historických fotografií a dokumentů, informací o historii nejen obce, ale i kostela Sv. Ondřeje, fary, a okolí. Dále zde budou prováděny tematické výstavy, v obci je množství spolků, které mají zajímavou historii, rybáři, zahrádkáři, Sokol. Prostor bude využit i ke schůzkám při plánování akcí. Investorem akce je Katolická farnost Kolín, autorem návrhu na rekonstrukci je Ing. arch. Tomáš Hladík.

Plán dokončení: 1. května 2021, informace o památce

Fotogalerie

Starý Kolín - návrh na rekonstrukci márnice od Ing. arch. Tomáše Hladíka (2015)

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK