Cesty a památky

Kolínsko » Polní Voděrady

Polní Voděrady
Cesta k Polním Voděradům (2006)

Polní Voděrady se poprvé připomínají v roce 1088, kdy zde měla majetek vyšehradská kapitula (listina, která to dokládá je však padělkem z 12. století). V roce 1359 byla ves majetkem Sázavského kláštera, po husitských válkách v zástavě světských držitelů sázavského panství. V roce 1547 musel Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka zástavu vrátit králi Ferdinandovi I. jako trest za účast v protihabsburském odboji v letech 1546 – 47. V roce 1552 prodal král Ferdinand I. Polní Voděrady Kryštofovi Skuhrovskému ze Skuhrova, kterého v roce 1566 vystřídal jeho syn Václav. Od Václava Skuhrovského je v roce 1569 koupil Jan Myška ze Žlunic. Po jeho smrti v roce 1577 se o majetek rozdělili jeho synové tak, že Polní Voděrady získal jako samostatný statek Jan Myška, který si zde postavil tvrz. Další osudy obce jsou spojeny s majitele tvrze a později zámku.

Polní Voděrady jsou samostatnou obcí s katastrální výměrou 4,06 km² a 151 obyvateli (2. října 2006).

Mapa

Poloha

Polní Voděrady leží 8,5 kilometru jihozápadně od Kolína v nadmořské výšce 322 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK