Cesty a památky

Kolínsko » Štítary

Štítary

Štítary se poprvé připomínají v roce 1088 jako majetek vyšehradské kapituly, které náležely ještě v roce 1222. Po vzniku města Kolína připadly Štítary kolínským rychtářům. Poprvé je jejich majetek ve Štítarech doložen v roce 1327. V průběhu 14. století se vystřídala v držení Štítar řada kolínských měšťanů. Za husitských válek se Štítar zmocnil Mikuláš z Lapače a v roce 1439 poručníci jeho sirotků Ondřej Keřský a Matěj ze Zibohlav prodali Štítary tehdejšímu zástavnímu držiteli kolínského panství Bedřichovi ze Strážnice. Tehdy zbyl ze Štítar již jen dvůr, stojící východně od vsi, která zanikla zřejmě za husitských válek (tato zaniklá ves nestávala přímo v místech dnešní vsi, ale 1 km západně od ní v poloze Na starých Štitarech). Bedřich ze Strážnice postoupil ještě v roce 1439 dvůr Štítary svému bratrovi Šimonovi ze Strážnice (zemřel v roce 1461), který se stal předkem zemanů Štítarských ze Štítar. Jeho syn Jakub v roce 1523 prodal Štítary Martinovi Smolíkovi z Radovesnic, po němž se v roce 1541 vzpomíná ještě Pavel Smolík ze Štítar. V roce 1585 koupilo ves Štítary město Kolín, v jehož majetku zůstala až do roku 1848.

Název obce se odvozuje od živnosti, kterou zdejší obyvatelé provozovali - výroby štítů. V minulosti se také nazávaly Čtítary či Štítaři.

Štítary jsou dnes součástí města Kolína jako městská část s katastrální rozlohou 2,33 km2

Mapa

Poloha

Štítary leží nad Pekelským potokem, 2 kilometry jihozápadně od Kolína v nadmořské výšce 194 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK