Cesty a památky

Země poznané » cestopisy Česko » Nová střecha na hradenínské tvrzi

Nová střecha na hradenínské tvrzi

Česká republika (leden 2016, Časopis Turista 01-02/2016)

Tvrz v Hradeníně na Kolínsku je jednou z nejvýznamnějších a nejlépe dochovaných památek svého druhu na území České republiky. Jedná se totiž o unikátně dochované zemanské sídlo, které si kolem roku 1380 vybudoval bohatý kutnohorský měšťan Mikuláš Písek (Pešek). Dnešní vrcholně gotická podoba ale pochází až z přestavby, kterou podnikl další majitel tvrze, Reinhard z Mühlhausenu. Tento šlechtic s čilými kontakty na císařském dvoře Karla IV. ji koupil v roce 1409. Počátkem 16. století se Hradenín dostal do rukou rodiny Amchů z Borovnice a jeden z jejích členů, Václav Amcha, tvrz opravil, a po roce 1515 nechal přistavět nový renesanční palác, přiléhající k bráně, a přes vodní příkop vybudoval kamenný most. Byl to významný královský úředník, hejtman kouřimského kraje, který touto stavební aktivitou chtěl prezentovat své postavení.

Později ale tvrz ztratila svůj původní význam a nadále sloužila pouze hospodářským účelům přilehlého dvora. Přesto byla udržována, což dokládají obrázky z 19. století. Období totálního úpadku nastalo po roce 1950, kdy ji začalo využívat místní JZD, a když pak v 70. letech do věže udeřil blesk, shořela i barokní střecha. Dalších 40 let do věže tvrze pršelo a celý areál se rychle měnil ve zříceninu.

Obrat nastal v březnu roku 2012, kdy tvrz, zařazenou na seznam nejohroženějších památek ČR, koupil zásluhou ředitele Regionálního muzea v Kolíně, Mgr. Vladimíra Rišlinka, Středočeský kraj. Neprodleně byly zahájeny nezbytné kroky k záchraně památky, jejíž první etapa byla ukončena právě v říjnu roku 2015. Během ní došlo k vyčistění areálu od náletových dřevin, odvozu sutě a odpadků, ke statickému zajištění věže (zpevnění stěn kovovými táhly) a jejímu osazení kopií barokní střechy s rekonstrukcí původního mansardového krovu, zhotovené podle plánů a fotografické dokumentace, uložené v archivu Národního památkového ústavu. Na vrchol střechy byla osazena plechová korouhev, zhotovená podle dobových předloh, uložených ve sbírkách místního muzea. Přestože je památka nadále uzavřena (případní turisté si ji mohou prohlédnout pouze zvenčí), na časy se začalo konečně blýskat.

Oprava by měla být ukončena do tří let a potom vás pozveme na prohlídku této unikátní památky, kde bude otevřena jednak expozice o životě zemanů na českém venkově v období vrcholného středověku (v gotické části tvrze) a také o poměrech na českém venkově v období končícího feudalismu (v obytné budově z 19. století).

Roman Šulc, 2016

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK