Cesty a památky

Země poznané » cestopisy Česko » Orchideje na Kolínsku

Orchideje na Kolínsku

Česká republika (duben 2011, Časopis Turista 5/2011)

Orchideje a u Kolína? Ačkoliv se to zdá jako neuvěřitelná věc, je to pravda. Každoročně v květnu se stane malý zázrak a na území národní přírodní památky "V Jezírkách" nedaleko Velimi vykvete několik tisíc nádherných orchidejí. Však také ochrana území o rozloze 2,89 hektaru byla vyhlášena v roce 1987 právě kvůli nim.

Největší rozlohu rezervace zabírají mokré slatinné louky v okolí dvou mělkých terénních depresí, v průběhu roku zaplněnými nepravidelně vodou, a jednoho trvalého jezírka. Obdivuhodný je výčet ohrožených druhů rostlin i živočichů, které zde lze spatřit. Z rostlin se jedná o orchideje vstavač bahenní (Orchis palustris Jacq.), který zde má jedno z nejbohatších nalezišť a prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), také zvaný vstavač strmolistý, dále žluťucha žlutá / slatinná (Thalictrum flavum) nebo ožanka čpavá (Teucrium scordium). Mimo to je zde dobře zachováno společenstvo měkkýšů vázaných na mokřady a periodické vodní plochy, v tůních žije řada druhů vodního hmyzu (více než 10 druhů vážek) a z obojživelníků blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) nebo kuňka obecná / ohnivá (Bombina bombina). Běžné je zde drobné ptactvo rákosin, ve východní části rezervace trvale hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus).

Vstavač bahenní - kriticky ohrožený druh orchideje, v současné době se ojediněle vyskytuje ve středním či východním Polabí. Přímá lodyha vysoká 25 až 50 cm nese 3 až 4 listy široké do 20 cm a klas řídkých, velkých fialově nachových květů; okvětní lístky jsou sklopeny v neúplnou přilbu. Kvete od května do začátku července.

Prstnatec pleťový - silně ohrožený druh orchideje, který vyhledává slunná a stále dostatečně vlhká stanoviště, slatiny a břehy vodních ploch. Přímá lodyha vysoká 30 až 60 cm nese světle zelené podlouhle kopinaté listy a 5 až 12 cm dlouhé okvětí s růžovými až světle nachovými květy. Kvete od května do června.

Žluťucha žlutá / slatinná - silně ohrožený druh z čeledi pryskyřníkovitých, u nás se vzácně vyskytuje pouze na několika místech v Polabí a v Dyjskosvrateckém úvalu. Dosahuje výšky až 150 cm a její silně voňavé květy jsou od 7 do 25 cm dlouhé. Žluťucha kvete od června do srpna a je jedovatá.

Ožanka čpavá - silně ohrožený druh z čeledi hluchavkovitých, mírně zapáchá po česneku. Kvete od července do srpna.

Blatnice skvrnitá - žába veliká asi 8 cm, souvisleji se vyskytuje pouze v Polabí a v rybničnatých oblastech, značné rozšíření je zaznamenáno na Českomoravské vrchovině.

Kuňka obecná / ohnivá - ohrožený druh žab dorůstajících délky 5 cm. Kuňka má zvláštní obranný prvek – během ohrožení se převrátí na záda zvláštním kolébavým pohybem, čímž dojde k odkrytí jejího oranžového břicha, které působí jako výstraha pro predátora.

Moták pochop - ohrožený druh stěhovavého dravce z čeledi jestřábovitých, ze zimovišť se vrací v březnu až dubnu a zůstává u nás do konce září. V ČR hnízdí v poslední době odhadem asi jen 1700 párů.

K národní přírodní rezervaci se dostanete po neznačené cestě (bývalé silnici) Velim - Sokoleč, od nádraží ve Velimi je vzdálena 3 kilometry. Zvláštní opatrnosti dbejte při přecházení kolejí zkušebního železničního okruhu!

Roman Šulc, 2011

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK