Cesty a památky

Země poznané » cestopisy Česko » Žehuňská kostnice

Žehuňská kostnice

Česká republika (listopad 2010, Časopis Turista 12/2010)

Pouhých 13 kilometrů severovýchodně od Kolína leží obec Žehuň, známá především pro národní přírodní památku Žehuňský rybník a několik Evropských významných lokalit soustavy NATURA 2000. Krajina u Žehuně je totiž neobyčejně cenná, a proto jsou rozlehlá území v jejím okolí přísně chráněna.

V samotné obci nelze přehlédnout několik významných památek, mezi nimiž vyniká monumentální stavba barokního kostela sv. Gotharda z let 1753-62. Kostel byl zřejmě postaven podle návrhu významného východočeského architekta pozdního baroka Františka Kermera, jeho autorství však není zatím písemně prokázáno. Prokazatelně však je doloženo v případě drobné stavby v jeho sousedství. Tou je kostnice postavená v letech 1765-66 pro pietní uložení kostí z hrobů hřbitova, který byl zrušen záhy po dostavbě kostela. Kosti uvnitř uspořádal do dekorativních hranolů a dalších esteticky hodnotných prvků farář Jan Šolc a učitel Melichar Ulrich ve 2. polovině 18. století. Interiér, upravený v duchu barokního vztahu ke smrti a dobově oblíbeného Memento mori (Pomni na smrt) pak ještě doplnil barokní dřevěný krucifix z konce téhož století. Je to téměř zázrak, že tato památka přežila bez valné údržby celých dlouhých 250 let a své poselství tak může sdělovat i lidem 21. století. V současnosti místní aktivisté pod vedením Ludmily Tvrdíkové začali podnikat kroky k jejímu zviditelnění a naléhavé opravě. Nicméně po dohodě můžete žehuňskou kostnici navštívit již dnes na základě potvrzené objednávky zaslané na e-mailovou adresu tvrdikovaludmila@seznam.cz. Vstupné je dobrovolné a použito bude výhradně na opravu památky.

Pokud se o Ženuni, jejich památkách a okolní přírodě chcete dozvědět víc, stačí navštívit stránky www.cestyapamatky.cz. Nejbližší železniční stanicí jsou Dobšice nad Cidlinou (3 km zelená turistická značka), obcí dále prochází modrá turistická značka Kolín - Žehuň - Městec Králové - Rožďalovice a regionální cyklotrasa číslo 4199 Praskačka - Chlumec nad Cidlinou - Žehuň - Libice nad Cidlinou.

Roman Šulc, 2010

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK