Cesty a památky

Země poznané » Kladské hrabství (Ziemia Kłodzka)

Kladské hrabství (Ziemia Kłodzka) (červenec 2020, Polsko)

Putování po kdysi české zemi

V češtině ustálené sousloví „to bylo ještě za krále Klacka“ nebo „za klackýho krále“ v sobě obsahuje časový údaj, že se něco stalo už hodně dávno, v době, kterou nikdo nepamatuje. Kdo byl ale ten král Klacek a vládl vůbec někdy nějaký? Pochopitelně že ne. Je to jedna z dosud stále přežívajících frazeologických památek na dobu, kdy bylo celé Kladsko součástí Čech. Nejedná se tedy o krále Klacka, ale o krále Kladska. Původně totiž celá kladská kotlina patřila Slavníkovcům a po jejich vyvraždění Přemyslovcům a následně českým králům. Celkem logicky z toho vyplývá, že od té doby byl každý panovník vládnoucí zemím Českým zároveň i králem Kladska. Za vlády Přemysla Otakara II. bylo od Kladska odděleno Broumovsko jako samostatný majetek tamějšího kláštera (proto také zůstalo Broumovsko české, přestože geograficky je spojené s Kladskem). V roce 1459 Jiří z Poděbrad ustanovil Kladsko hrabstvím, které dle výsad z let 1472 a 1578 nesmělo být nikdy odloučeno od Českého království. Součástí Zemí Koruny české přestalo být Kladsko až v roce 1742, kdy se stalo součástí Pruska, pak Německa a od roku 1945 na základě výsledků Jaltské konference poněkud nelogicky Polska, jehož součástí nikdy před tím nebylo (krátce ho pouze v letech 1003-04 získal první polský král Boleslav I. Chrabrý, který byl v té době i vládcem Čech, po matce Přemyslovec, a ve zmatcích po smrti Přemysla Otakara II. ho v letech 1278-90 obsadil vratislavský kníže Jindřich IV. Probus, sám příbuzný pražských Přemyslovců, jeho babička byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I.). Československo přesto vedlo s Polskem spor o Kladsko až do roku 1958, kdy byl na nátlak Sovětského svazu ukončen podpisem smlouvy o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou. Ta nabyla účinnosti 14. února 1959 a Kladsko se stalo s konečnou platností součástí Polska.

Poslední spojením mezi Kladskem a Čechami zaniklo až v roce 1972, do té doby celé Kladsko spadalo v duchovní správě pod Pražské arci biskupství, od tohoto roku patří do arcidiecéze vratislavského arcibiskupa.

Mapa

OBJEKTIV ČT

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK