Cesty a památky

Kolínsko » Bečváry » nový zámek (zaniklý)

nový zámek (zaniklý)

Bečváry, Zámky, Zámky zaniklé

Nový zámek vybudoval v sousedství starého zámku, ale ještě v areálu dvora, tehdejší majitel bečvárského panství arcivévoda Karel Ludvík Rakousko-Těšínský kolem roku 1800. Podnětem ke stavbě byla snaha získat další prostory, především pokoje pro hosty, neboť starý zámek nebyl příliš rozsáhlý. Kromě obytných místností byla v novém zámku umístěna správa panství. Po roce 1824, kdy Bečváry koupil Martin Liška, byl objekt přeměněn na kanceláře a úřednické byty, východní křídlo bylo přestavěno na pivovar. Po zrušení pivovaru v roce 1922 sloužila budova nového zámku jako zdravotní středisko, kanceláře zemědělského družstva, byty a skladiště. V roce 1933 byl nový zámek naposledy opraven. Po roce 1948 byl nový zámek přidělen k užívání Jednotnému zemědělskému družstvu (JZD) "Svoboda" v Bečvárech, ale bez odpovídající údržby postupně chátral. Dne 21. 7. 1977 požádal místní národní výbor (obecní úřad) v Bečvárech o vyjmutí nového zámku z památkové ochrany, ale bez vyčkání na stanovisko památkářů a bez provedení stavebně-historického průzkumu vydal Odbor výstavby ONV v Kolíně v roce 1982 souhlas s demolicí objektu, která byla provedena 10. července 1982. Následně bylo (čtyři roky po zboření budovy) rozhodnutím Ministerstva kultury čj. 6889/86-VI/1 ze dne 3. dubna 1986 upuštěno od památkové ochrany s podmínkou, že kamenné vázy z atiky, které se jako jediné dochovaly, budou umístěny v některém lapidáriu ve Středočeském kraji. Jejich osud se mi však nepodařilo vypátrat.

Zámek tvořila jednopatrová budova půdorysu protáhlého obdélníka se třemi mělkými rizality na koncích a uprostřed a s velkým středovým rizalitem v severním průčelí. Patrová stavba s mansardovou střechou byla pokryta rokokovými fasádami s obdélnými okny v paspartách. Hlavní vstup do zámku byl situován od jihu, z prostoru dvora.

Prohlášení za památku

Nový zámek byl zbořen, přestože byl k 31. prosinci 1965 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 37933/2–704 jako součást areálu starého zámku.

Fotogalerie

Bečváry - nový zámek, jižní průčelí (1977, foto Jaroslav Morávek)Bečváry - nový zámek, severní průčelí od severovýchodu (1977, foto Jaroslav Morávek)Bečváry - nový zámek, jižní průčelí od jihovýchodu (1977, foto Jaroslav Morávek)Bečváry-nový zámek, jižní průčelí od jihozápadu (1969, foto Zloch, Národní památkový ústav, www.npu.cz)Bečváry-nový zámek, severní průčelí (1969, foto Zloch, Národní památkový ústav, www.npu.cz)Bečváry - situace starého zámku vpravo a nového zámku vlevo (1972, foto Jaroslav Kronus)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Nový zámek čp. 10 stával na dnes volném prostranství severozápadně od starého zámku.

GPS: 49°57'23.650"N, 15°4'39.529"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK