Cesty a památky

Kolínsko » Cerhenice » památník Jana Bohumíra Dlabače

památník Jana Bohumíra Dlabače

Cerhenice, Pomníky, Památníky regionálním osobnostem

Pomník místnímu rodáku z roku 1900.

Jan Bohumír Dlabač (17. 7. 1758 Cerhenice – 4. 1. 1820 Praha) byl významný spisovatel, sběratel literárních pamětí a horlivý národní buditel. Po studiích vstoupil v roce 1778 do premonstránského řádu v Praze na Strahově a v roce 1785 byl vysvěcen na kněze. V roce 1802 se stal ředitelem strahovské knihovny, kde se věnoval studiu starých literárních památek a jejich uspořádání. Jeho hlavním dílem je Allgemeines historisches Künstler-Lexikon fur Böhmen und zum Theile auch für Mähren und Schlesien (Praha 1815, 3 díly, nákladem stavů král. Českého), obsahující ohromné množství velmi podrobných informací o umělcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ze všech oborů výtvarných, stavitelských a hudebních. Dochovalo se také mnoho česky psané prózy, z níž je nejvýznamnější Krátké vypsání Českého království s mapou Čech (1818). Sám se rovněž zasadil o vydání císařského dekretu o potřebě českého jazyka pro vzdělání mládeže (23. 8. 1816). Jeho rukopisná pozůstalost je uložena v knihovně strahovského kláštera v Praze.

Fotogalerie

Cerhenice - pomník J. B. Dlabače, čelní pohled (2017)Cerhenice - pomník J. B. Dlabače, pohled od jihovýchodu (2017)Cerhenice - pomník J. B. Dlabače, pohled od západu (2017)

Mapa

Poloha

Pomník stojí na náměstí v centru městyse.

GPS: 50°4'17.640"N, 15°4'19.121"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK