Cesty a památky

Kolínsko » Cerhenice

Cerhenice
Znak obce

Ves Cerhenice se poprvé připomíná v roce 1295, kdy zde měl majetek Oldřich z Cerhenic (Ulricus de Chyrhinitz). V roce 1340 byla ves rozdělena na tři díly, do rukou jediného majitele ji spojil až v polovině 15. století Jan Horka z Cerhenic, po němž v roce 1474 připadly jako odúmrť králi Vladislavovi II. Někdy kolem roku 1520 dosáhla Eliška ze Střížkova povýšení Cerhenic na městečko, nicméně charakter skutečného města nikdy nezískaly. V roce 1524 se vzpomínají jako majitelé Cerhenic Jan a Burian z Dražovic, od nichž je v roce 1550 koupil David Střela z Rokyc. V této době, tedy v polovině 16. století zde měla sídlo Jednota českých bratří a byla založena první škola. Za třicetileté války (1618–48) byly Cerhenice úplně vylidněny, neboť vesnice byla vypálena a obyvatelé pobiti nebo rozptýleni do okolí. Po skončení války se městečko začalo opět vzmáhat, dne 20. dubna 1678 udělil císař Leopold I. Cerhenicím trhové výsady na čtyři výroční trhy a jeden týdenní trh.  Skutečný rozvoj však nastal až po roce 1690, kdy se staly majetkem Šternberků; v roce 1718 zde již opět bylo 32 usedlostí, které však z větší části poškodil velký požár obce. V roce 1758 prodal František ze Šternberka obec císařovně Marii Terezii jako nadaci pro nově zřizovaný Ústav šlechtičen na Hradčanech v Praze, jehož součástí zůstaly až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

V letech 1850-69 patřila obec do okresu Kouřim, od té doby je součástí okresu Kolín Dne 23. ledna 2007 byl Cerhenicím vrácen status městyse.

Osobnosti

Jan Bohumír Dlabač (* 17. 7. 1758 Cerhenice – † 4. 1. 1820 Praha) - historik a zakladatel historického oddělení strahovské knihovny a správce premonstrátské knihovny, ředitel chrámové hudby a správce premonstrátského archivu. Je autor prvních českých obrozeneckých veršů, překládal z němčiny a latiny a spolu s Vojtěchem Nejedlým a Šebestiánem Hněvkovským přeložil poprvé do češtiny zpěvy z Mozartovy opery Kouzelná flétna. V Cerhenicích má památník.

František Jaromír Rubeš (* 16. 1. 1814 Čížkov – † 10. 8. 1853 Skuteč) - básník, prozaik a kulturní buditel na Kolínsku, mládí prožil v Cerhenicích, po přestěhování do Kolína organizoval divadelní představení a vlastenecké zábavy a budil národní sebevědomí.

František Blecha st. (* 27. 7. 1842 Cerhenice – † 21. 1. 1929 Plzeň) - kapelník v Cerhenicích, učitel hudby hudby v Plzni, od roku 1887 kapelník sokolské hudby, autor tanečních skladeb pro dechový a smyčcový orchestr.

František Blecha ml. (* 2. 1. 1880 Cerhenice – † 21. 12. 1915 Slezsko) - houslista (v l. 1907-12 v Sofii, 1913-14 v Moskvě), kapelník vojenské hudby a sboru vojenských vysloužilců v Plzni, od roku 1905 kapelník sokolské hudby, autor tanečních a pochodových skladeb.

Alois Žert (* 21. 7. 1858 Cerhenice – † 16. 12. 1932 Frýdek-Místek) - český ovocnář a pedagog, který se výrazně zasloužil o rozvoj ovocnářství a zelinářství na severovýchodní Moravě a Slezsku.

Alois Kraus (* 8. 2. 1863 Cerhenice – † ?) - geograf, podnikl řadu cest, z nichž nejvýznamnější byla cesta na Cejlon a do Indie, pedagog na pražské německé obchodní akademii a na vysoké obchodní škole ve Frankfurtu nad Mohanem, autor řady odborných publikací.

Josef Vedlich (* 23. 3. 1874 Cerhenice – † 1945 Praha) - architekt a projektant řady našich přehrad, například Les Království u Dvora Králové nad Labem (1920), vodní nádrž Vranov (1930-33) nebo vodní nádrž Rozkoš (stavěna po jeho smrti od roku 1951).

Blanka Vedlichová-Waleská (* 19. 5. 1910 Cerhenice – † 6. 7. 1986 Praha) - významná česká herečka, absolventka dramatického oddělení pražské konzervatoře, v letech 1948-76 členka činohry Národního divadla. Na jejím rodném domě je pamětní deska.

Hana Štočková (* 18. 5. 1920 Cerhenice – † 6. 3. 1994 Mělník) - malířka realistických krajin z oblasti Polabí, architektonických motivů a stromů, tvořila technikou akvarelu.

Eliška Horelová (* 23. 5. 1925 Cerhenice – † 30. 8. 2015 Praha) - česká prozaička, věnující se literatuře pro mládež, autorka významné historické trilogie Zdivočelá voda, Strhané hráze a Potopa (1973-79). V roce 1984 byla zapsána na čestnou listinu H. Ch. Andersena.

Původ názvu

Původní název obce měl tvar Crhynice, tedy ves lidí Crhyňových (Crh nebo Crha bylo domáckým tvarem osobního jména Cyril), současný název se ustálil v 19. století.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 23. listopadu 1995 usnesením č. 73 schválen znak obce a dne 18. března 2003 usnesením číslo 17 prapor obce, jeho autorem je heraldik Stanislav Kasík. Znak tvoří červeno-modře polcený štít se zlatou gotickou literou C vpravo a stříbrným zbrojnošem opírajícím se o meč vlevo, vlajku tvoří modrý žerďový pruh, široký jednu třetinu délky listu, a dva vodorovné pruhy, žlutý a červený. V modrém pruhu je bílý čelně stojící zbrojnoš opírající se o meč.

Administrativní údaje

Cerhenice jsou dnes samostatným městysem, jehož součástí jsou obce Cerhýnky a Radimek. Katastrální výměra činí 10,63 km² a žije zde 1 668 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Cerhenice od jihu (2017)Cerhenice - listina císaře Leopolda I. z roku 1678 o povolení konání trhů (SOkA Kolín)

Odkaz

www.cerhenice.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Cerhenice leží 11 km západně od Kolína v nadmořské výšce 209 metrů.

V tomto městysi naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK