Cesty a památky

Cerhenice

Česká republika (květen 2017, Časopis Na Cestu 06/2017)

Naučná stezka, která spojuje všechny pozoruhodnosti městyse Cerhenice.

V posledním období se s naučnými stezkami v celé naší zemi doslova roztrhl pytel. Najdeme je prakticky v každé obci a ta cerhenická není výjimkou. Vznikla v roce 2015, ale mezi ostatními vyniká dokonale profesionálně zpracovanými informačními tabulemi, které vyšly z pera spolupracovníků občanského sdružení Památky pro život. Se všemi pozoruhodnostmi městyse Cerhenice se můžete seznámit na celkem 11 zastaveních, ke kterým vás zavede tradiční zeleno-bílá značka naučných stezek.

Cerhenice se sice poprvé připomínají v roce 1295, kdy zde měl majetek jakýsi Oldřich z Cerhenic (Ulricus de Chyrhinitz), ale nepřetržité osídlení je na jejich katastru doložené archeologickými výzkumy již v době unětické kultury, tedy cca 2000 let před Kristem (starší doba bronzová). V 1. polovině 16. století byly Cerhenice povýšeny na městečko, nicméně charakter skutečného města nikdy nezískaly. V rámci obnovy po třicetileté válce udělil 20. dubna 1678 císař Leopold I. Cerhenicím trhové výsady na čtyři výroční trhy a jeden týdenní trh, ale skutečný rozvoj nastal až po roce 1690, kdy se staly majetkem Šternberků.

Železnice osudem

Na trasu stezky se můžeme vydat třeba od informační tabule na železniční zastávce, kde zastavují několikrát za hodinu vlaky spojující Prahu s Kolínem. Nachází se na bývalé Olomoucko-pražské dráze, která byla zprovozněna již v roce 1845, a dodnes je nejvýznamnější železniční tratí u nás. Trvalo to ale dalších dlouhých 37 let, než byla zřízena zastávka a 1. května 1882 slavnostně otevřena spolu s nákladištěm pro potřeby místního cukrovaru (do roku 1924 se zastávka dokonce jmenovala Cerhenice cukrovar / Cerhenitz Zuckerfabrik). Než se vydáte do centra obce, učiňte krátkou odbočku do oblasti „za tratí“ a po značkách dojdete k informační tabuli u zkušebního železničního okruhu. Pokud budete mít štěstí a zrovna se budou konat zkoušky, můžete zde sledovat při testovacích jízdách nejrychlejší vlaky Evropy. Okruh byl vybudován v letech 1961-63 a měří necelých 14 kilometrů, a přestože zde již v roce 1972 dosáhla při testovací jízdě elektrická lokomotiva Škoda E 469.3030 rychlosti 219 km/h, nebyl okruh budován pro lámání rychlostních rekordů. Jeho hlavním posláním je rutinní ověřování technických parametrů železničních vozidel před jejich sériovou výrobou a nasazením do pravidelného provozu.

Dlabačův pomník

Nyní se vrátíme zpátky a podchodem pod tratí pokračujeme kolem posledních stojících zbytků kdysi slavného cukrovaru do centra. Jak zjistíte na informační ceduli, cukr se zde produkoval od první kampaně v roce 1871 až do roku 1997, kdy byla výroba ukončena a většina budov zbořena. Na náměstí a v jeho blízkém okolí jsou soustředěny nejvýznamnější památky a zajímavosti městyse a také zde naleznete hned dvě informační tabule. Jedna popisuje historií obce a druhá se zabývá významnými cerhenickými rodáky. Na jednoho z nich, spisovatele a národního buditele Jana Bohumíra Dlabače (1758-1820) upomíná i nedaleký pomník z roku 1900. Nezapomeňte si také prohlédnout několik zajímavých lidových statků typických pro oblast Polabí, torzo sochy Bolestné Panny Marie z roku 1745 a sousední kamenný kříž, mladší o 200 let. Na náměstí se také cesta dělí a my se vydáme po značkách k místnímu kostelu.

Vrch Beránek

Sice jen o několik desítek metrů, ale přeci jen převyšuje centrum Cerhenic vrch zvaný Beránek, na jehož úbočí se tyčí pohledová dominanta městyse, kostel sv. Jana Nepomuckého. Ten byl postaven v letech 1734-5 nákladem hraběnky Leopoldiny Šternberkové ze Stahrenberka, manželky hraběte Františka Filipa ze Šternberka, který byl v letech 1729–57 držitelem cerhenického panství. Alianční erb obou rodů zdobí vstupní portál kostela. Ploché návrší za kostelem, odkud se otevírá krásný výhled, je bývalé hradiště. Sice zde zatím nebyl proveden žádný archeologický výzkum, ale jeho existenci dokládají zbytky valů a náhodné nálezy raně středověké keramiky.

Zámek a tvrz

U rybníka pod kostelem vás další informační cedule upozorní na místní středověkou tvrz a vedle ní stojící barokní zámek. Gotickou tvrz si zde postavil po roce 1340 Ješek z Cerhenic a renesančně ji v roce 1618 přestavěl Purkart Střela z Rokyc, který její stěny nechal vyzdobit renesančními sgrafity. Když potom Cerhenice získali Šternberkové, byla tvrz po roce 1690 upravena na kanceláře a byty úředníků. Ty se v roce 1778 přestěhovaly do sousedního zámku a v bývalé tvrzi byl zřízen pivovar. Pivo se zde vařilo až do zrušení pivovaru v roce 1918, kdy byla budova přestavěna k obytným účelům, kterým slouží dodnes. Zámek nechal vystavět v letech 1770-71 Ústav šlechtičen v Praze, který ho využíval pouze k příležitostným pobytům v Cerhenicích. Od roku 1778 zde také byly zřízena správa panství, která sem přešla z bývalé tvrze. Od roku 1918 sloužil zámek jako byty a také jako mateřská škola.

Velké bludiště

Na západním okraji Cerhenic vyrostlo v souvislosti s naučnou stezkou velké hřiště s množstvím zábavních interaktivních prvků, které potěší zejména děti. Jeho součástí je i jeden z největších labyrintů u nás, který byl koncipován jako připomínka období baroka, kdy zažívaly Cerhenice velký hospodářský rozkvět. Průchod bludištěm komplikuje několik zavřených průchodů, které lze otevřít pouze po správném zodpovězení položených otázek. Při bloudění také narazíte na dřevěné sochy významných osobnosti našich národních dějin v životní velikosti: Jana Ámose Komenského, Mistra Jana Husa, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. V sousedství labyrintu jsou i dvě vyhlídkové věže (žlutá a červená), umožňující zajímavý pohled do široce rozevřené krajiny Polabí, rámované Krkonošemi a Jizerskými horami. Informační cedule vás upozorní i na existenci rybníka Klenot s rozlohou 416 ha, který založil v roce 1512 Mikuláš Cerhenský z Dražova. Kolem roku 1836 byl rybník zrušen a vysušen a na jeho bývalém dnu se dnes prohánějí vlaky po zmíněné železniční trati.

Centrum ekologické výchovy

Než se vydáte na cestu zpět, u žluté vyhlídkové věže si můžete v praxi ověřit, jak vypadá takový javor babyka, který mnozí znají pouze jako vyjmenované slovo. Cerhenická babyka je památný strom, jehož stáží je přes 110 let a chráněn je pro svůj výjimečný vzhled a výšku přes 20 metrů. Na závěr doporučuji navštívit environmentální centrum otevřené v srpnu 2016, které je centrem ekologického vzdělávání s přednáškovým sálem, výstavním sálem, interaktivní hernou a zázemím pro zraněné živočichy z ekocentra Huslík u Poděbrad. Jako první zde byli umístěni samička výra velkého a sameček puštíka obecného. Pokud máte zájem o návštěvu a prohlídku dopředu kontaktujte koordinátorku činnosti environmentálního centra, pí. Markétu Ulvrovou na telefonu 776 033 954.

Roman Šulc 2017

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK