Cesty a památky

Kolínsko » Cerhenice » tvrz

tvrz

Cerhenice, Tvrze, Tvrze dochované

Tvrz v Cerhenicích postavil po roce 1340 Ješek z Cerhenic na jednom ze tří dílů, na které byla ves v té době rozdělena. Tvrz byla v té době podle popisu velkou gotickou budovou s věží, chráněná příkopy a rybníky. V roce 1524 se vzpomínají jako majitelé tvrze Jan a Burian z Dražovic, od nichž ji v roce 1550 koupil David Střela z Rokyc. V roce 1618 tvrz renesančně přestavěl a rozšířil na čtyřkřídlou dispozici s vnitřním nádvořím Purkart Střela z Rokyc. Všechny stěny byly při této přestavbě pokryty renesančními sgrafity. Střelové z Rokyc na Cerhenicích sídlili do roku 1689, kdy poslední mužský potomek rodu, Vilém Oldřich, odkázal své majetky hraběti Adolfu Vratislavovi ze Šternberka. Po roce 1690 nastal úpadek cerhenické tvrze, neboť v této době byla změněna na kanceláře a byty úředníků. Jelikož byla v roce 1775 tvrz vypleněna vzbouřenými sedláky, byly hospodářské úřady v roce 1778 přemístěny do nově vybudovaného zámku v sousedství a bývalá tvrz byla přestavěna na sladovnu sousedního pivovaru. Po roce 1918 přešla cerhenická tvrz do majetku státu, pivovar byl zrušen a budova byla prodána na soukromé obytné účely, ke kterým slouží dodnes.

Z bývalé tvrze se dochovala jednopatrová dvoukřídlá budova krytá valbovou střechou, z níž na severní strany vystupuje hranolový výstupek, pozůstatek po věži (podle popisu stavby z roku 1915 byl při okénku věže v omítce vyškrabán nápis (graffiti), dne neexistující: PANE BOZIE VSLISS MODLITBY ANNO 1659 DNE 15 GANVADOR DOSTAL SEM SE GAK ZIW DO ZALARE SKRZE POCHLEBNIKA LHAŘE ZVSTAWAL SEM W NEM 9 NEDIEL a 3 DNI ZAPLAT PAN BUH. Při přestavbě v letech 2002–04 byly nenávratně odstraněny zbytky renesančních ostění z červeného nučického pískovce, psaníčkových sgrafit i deska připomínající přestavbu v roce 1618 a střecha byla opatřena moderními vikýři. Při poslední úpravě tak sice došlo k významnému pozměnění podoby bývalé tvrze, ale svou dispozicí a některými stavebními detaily nebyl původní účel zcela setřen.

Fotogalerie

Cerhenice - tvrz od jihovýchodu z dronu (2017)Cerhenice - tvrz, celkový pohled od severozápadu (2017)Cerhenice - tvrz, celkový pohled od severu (2014)Cerhenice - tvrz, pozůstatky věže v západním křídle (2017)Cerhenice - tvrz, pohled od jihozápadu (2017)Cerhenice - tvrz, podoba ve 20. letech 20. století, kdy sloužila jako sladovna pivovaru (budova vpravo)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy str. 63-64. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 190. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Bývalá tvrz je dům čp. 137, který stojí na břehu rybníka nedaleko středu obce.

GPS: 50°4'7.325"N, 15°4'21.045"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK