Cesty a památky

Kolínsko » Červené Pečky » hrobka Hrubých z Gelenj (Jelení)

hrobka Hrubých z Gelenj (Jelení)
*

Červené Pečky, Kaple a kapličky

Pozdně empírová stavba z let 1845–46, postavená na místě zaniklého kostela Všech svatých baronem Josefem Richardem Hrubým z Gelenj (Jelení) jako rodová hrobka majitelů zdejšího panství, sídlících na červenopečeckém zámku a pohřební kaple sv. Kříže. Kapli podle pamětního zápisu vysvětil dne 30. března 1896 jeho biskupská Milost, 19. královéhradecký biskup Edvard Jan Nepomuk Brynych. V roce 1999 byly opraveny fasády a interiér kaple, v roce 2019 byla vyměněna střecha.

Stavba čtvercového půdorysu 10×10 m, jejíž stěny jsou členěny pravidelnými horizontálními linkami a ukončené profilovanou korunní římsou s vlysem. Na západní straně je odsazené vstupní průčelí s pískovcovým portálem mezi dvěma dórskými sloupy, nad kterým je umístěn latinský nápis o stavbě: JOSEPHUS LIBER BARO HRUBÝ de GELENJ CINERI PROPRIO et POSTER. POSUIT MDCCCXLVI. Nad středem střechy se zdvíhá světlíková věžička s dvojicí čtvercových oken, ukončená křížem na vrcholu. Do podzemní hrobky se vchází vchodem ve východním průčelí, který má představěnou předsíň.

Uvnitř je nad vstupními dveřmi pískovcový znak Hrubých z Gelenj (Jelení) a na bočních stěnách rodové znaky, malované na plátně. Na severní stěně visí obraz sv. Jana Nepomuckého z konce 19. století. Při východní stěně stojí dřevěný oltář s krucifixem a svícny. Při severní a jižní stěně jsou umístěny vždy dvě lavice. Na jižní zdi visí parte hraběnky Marie Josefy Hrubé z Gelenj, provdané Thurn-Valsassina († 30. 9. 1996), která je pochována v rodové hrobce svého manžela v Bleiburgu (Pilberku) v Korutanech (Rakousko).

V kryptě pod kaplí jsou pohřbeni tito příslušníci rodu: Josef Richard († 20. 1. 1860) a jeho manželka Karolína Augusta z Wintzingerode a Adelsbornu († 22. 12. 1883) a jejich synové Otakar († 16. 9. 1862) a Bohdan († 16. 10. 1914). Dále je zde pohřbena Bohdanova žena Karolína Ledebur-Wicheln († 24. 5. 1930) a jejich děti, starší syn Adolf Jan († 15. 9. 1925) a dcera Johanna Karolína († 25. 5. 1946). Jako poslední byla do krypty pohřbena Terezie Sternbergová, provdaná Hrubá z Gelenj († 29. 5. 2012), manželka stále žijícího Bedřicha Hrubého.

Před hrobkou jsou pohřbeni:

  • (vlevo): Josef Karel Hrubý z Gelenj († 14. 1. 1943), jeho žena Karolína (Charlotta) Hrubá z Bukuwky († 2. 10. 1952) a jejich nejstarší syn Jaromír Hrubý († 18. 7. 2012)
  • (vpravo): Marie Bukuwková z Bukuwky, rozené Stillfried-Ratenic († 24. 11. 1929), matky Karolíny (Charloty) a babička dnes žijících potomků rodiny.

Kaple i přilehlý pietní prostor je v majetku rodiny Hrubých z Gelenj (Jelení).

Prohlášení za památku

Kaple sv. Kříže byla zapsána 31. 12. 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 38140/2-708.

Fotogalerie

Červené Pečky - Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení (2020)Červené Pečky - Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení (2020)Červené Pečky - Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, vchod (2020)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení od východu s vchodem do krypty (2018, před opravou)Červené Pečky - Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení (2020)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, hrob hraběnky Marie Bukuwková z Bukuwky (2018)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, hrob barona Josefa Karla Hrubého z Jelení, baronky Karolíny Bukuwkové z Bukuwky a Jaromíra Hrubého (2018)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, kaple sv. Kříže (2018)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, kaple sv. Kříže, oltář (2018)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, kaple sv. Kříže, pohled od oltáře (2018)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, kaple sv. Kříže, znak Hrubých z Jelení (2018)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, kaple sv. Kříže, prapor Otakara Hrubého z Jelení (2018)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, kaple sv. Kříže, prapor se znakem Hrubých z Jelení (2018)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, kaple sv. Kříže, parte Marie Hrubé (2018)Červené Pečky - hrobka Hrubých z Jelení, Karolína Hrubá a Bedřich Hrubý, potomci barona Josefa Karla Hrubého z Jelení (2018)

Mapa

Poloha

Kaple stojí na severovýchodním okraji vsi při silnici do Nebovid, v místech zvaných Na Střelově.

GPS: 49°58'59.581"N, 15°12'52.480"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK