Cesty a památky

Kolínsko » Červené Pečky » Hrubí z Gelenj (Jelení)

Hrubí z Gelenj (Jelení)

Červené Pečky, Ostatní pozoruhodnosti

Znak: Štít čtvrcený černý křížem se třemi zlatými krokvemi na každém z ramen. Uprostřed zlatý střední lístek, v něm černá hlava jelena s krkem. V 1. a 4. modrém poli zlatý, dovnitř obrácený lev. Ve 2. a 3. stříbrném poli červené srdce. Na štítě koruna svobodných pánů (baronů). Klenoty zprava: 1. rostoucí zlatý lev; pokryvadla modro-zlatá. 2. černá hlava jelena s krkem; pokryvadla černo-zlatá. 3. paví kyta; pokryvadla černo-stříbrná.

Vysvětlení symbolů: jelen – mírnost, jemnost a rychlost, touha po Bohu / lev – síla odvaha, statečnost / srdce – poctivost a upřímnost.

Rodové heslo: Bohu a vlasti

Původ rodu: Původní hypotéza hovoří o tom, že se jedná o následovníky rytíře Löwenherze (Lví srdce), kancléře krále Ladislava Pohrobka, jehož potomci opustili zemi z náboženských důvodů po bitvě na Bílé hoře a žili ve Švýcarsku a Itálii, po několika generacích se opět vrátili do Čech (tato hypotéza však není historiky potvrzena). V průběhu 19. století se rodina přihlásila k odkazu humanistického spisovatele a překladatele Řehoře Hrubého z Jelení (* asi 1460 – † 7. března 1514 v Praze), jehož synem byl i jeden z nejvýznamnějších učenců své doby Zikmund Hrubý z Jelení (* 1497 v Praze – † 1554 v Basileji). Jejich potomci se později stali pražskými měšťany, ale v dalších staletích se již o nich žádné zmínky neobjevují (souvislost mezi nimi a prvním známým příslušníkem současného rodu zatím rovněž není prokázána).

  1. generace

Prvním známým předkem současné rodové linie je Josef Tadeáš Hrubý (* 5. 6. 1716), který se stal v roce 1763 primátorem Mladé Boleslavi. Jeho manželkou byla Lidmila rozená Lhotská ze Zmyslova. Jeho původ však není zcela jasný (v některých dokumentech se uvádí, že je rodákem z Jilemnice, ale v matrice městyse Jilemnice, kde jakási rodina Hrubých skutečně žila, se v letech 1700-22 žádný příslušník tohoto jména nevyskytuje; uvedeného roku 1716 byl jako jediný Hrubý pokřtěn 17. července jakýsi Jan Bartoloměj Hrubý, syn Tobiáše a Marie Hrubých) a tak je otázkou dalšího bádání.

  1. generace

Jeho syn Leopold Hrubý (* 25. 11. 1740 v Mladé Boleslavi- † 4. 9. 1809 v Červených Pečkách) se stal jako vystudovaný advokát zemským prokurátorem, v roce 1787 byl povýšen do šlechtického stavu a v roce 1793 do rytířského stavu s predikátem „von Hruby und Schwanenheim“ s mostem a labutí v erbu. Jelikož nabyl značného jmění, v roce 1794 koupil ve veřejné dražbě zámek a panství Červené Pečky včetně k nim náležejícího dvora Hranice a panství Kamenná Lhota (dnes okres Kutná Hiora). Jeho manželkou (svatba 6. 2. 1774) byla Josefa Bachmannová (* 25. 8. 1755 - † 28. 5. 1817 v Červených Pečkách). Oba jsou pohřbeni v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Červených Pečkách.

  1. generace

Petr Leopold von Hruby und Schwanenheim (* 20. 11. 1774 v Červených Pečkách - † 20. 12. 1776 v Červených Pečkách), nejstarší syn.

Josef Richard Hrubý z Gelenj (* 29. 1. 1776 v Praze - † 20. 1. 1860 v Červených Pečkách) přebírá panství jako druhorozený v roce 1809, dne 24. 3. 1814 byl povýšen do stavu českých svobodných pánů (baronů) s novým jménem a predikátem „Löwenherz-Hrubý z Gelenj“ (Jelení); psaná forma predikátu důsledně dodržovala historický pravopis Gelenj, v mluvené formě Jelení. Predikát „von Schwanenheim“ a erb s labutí byl zrušen, do znaku se nově dostala jelení hlava. Jeho manželkou byla (svatba 22. 8. 1819) Kateřina Wintzingerode z Adelsbornu (* 7. 10. 1798 v Adelsbornu - † 22. 12. 1883 v Červených Pečkách) ze starého durynského šlechtického rodu. Oba jsou pohřbeni v rodové hrobce v Červených Pečkách.

Karel Eduard von Hruby und Schwanenheim (* 15. 5. 1778 v Červených Pečkách - † 2. 11. 1838 v Braunschweigu) byl velvyslancem a spolu se svým starším bratrem Josefem Richardem byl v roce 1814 povýšen do stavu českých svobodných pánů (baronů). Jeho manželkou byla (svatba 4. 8. 1816) Amálie z Hohenfelsu (* 9. 9. 1789 - † 16. 5. 1863 v Braunschweigu). Všechny jejich tři děti Natálie (* 11. 8. 1821 - † 12. 8. 1821), Theodor (* 26. 12. 1822 - † 27. 12. 1822) a Arthur (* 1. 5. 1832 - † 1. 5. 1832) zemřely ihned po porodu a jsou pochovány v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Červených Pečkách. Karel Eduard a jeho žena jsou pochovány v Braunschweigu (Německo), v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Červených Pečkách má Karel Eduard symbolický náhrobek s prstí z jeho hrobu v Braunschweigu.

Vojtěch von Hruby und Schwanenheim (* 4. 6. 1783 - † 1836), nejmladší syn, usadil se v Uhrách, jeho manželkou byla (svatba 16. 10. 1815) Katarina z Hegenu.

Maria Leopoldina Hrubá z Jelení (* 20. 4. 1787 v Praze - † 9. 6. 1832 v Praze), provdána 4. 4. 1809 za Adama Josefa Jiřího Skronského z Budčova (* 16. 1. 1784 v Praze - † 3. 4. 1815 v Praze).

  1. generace

Klotilda Amálie (* 23. 5. 1820 v Červených Pečkách - † 31. 12. 1896 ve Vídni), provdána 18. 9. 1847 za Josefa Mariu Hermanna ze Sprinzesteinu (* 12. 3. 1817 v Linci - † 15. 1. 1882 ve Vídni), čestná dáma bavorského řádu sv. Anny.

Natálie (* 7. 3. 1824 v Červených Pečkách - † 2. 11. 1889 v Thale), provdána 7. 8. 1855 za Karla z Hansteinu (* 30. 9. 1822).

Bohdan Karel August Löwenherz-Hrubý z Gelenj (* 4. 2. 1826 v Červených Pečkách - † 16. 10. 1914 v Červených Pečkách) přebírá velkostatek v roce 1860, vzdává se jména Löwenherz a hlásí se nejen ke slavným renesančním vzdělancům Zikmundovi a Řehořovi, ale i k celkové národnostní orientaci, která byla napříště výrazně česká. Byl mimo jiné i mecenášem hudebníka Františka Kmocha. Jeho velkou vášní bylo pěstování orchidejí a dalších exotických květin, v té době neměla jeho sbírka v Čechách konkurenci. Jeho manželkou byla (svatba 20. 10. 1863) Karolína Ledebur-Wicheln (* 31. 5. 1839 v Praze - † 24. 5. 1930 v Červených Pečkách). Oba jsou pohřbeni v rodové hrobce v Červených Pečkách.

Ludvina (* 10. 11. 1834 v Praze - † 10. 1. 1901 v Mnichově), provdána 30. 9. 1863 za Leopolda Karla z Waldeburgu (* 1. 4. 1839 v Neutrauchburgu - † 25. 3. 1905 v Meranu).

Ottakar Löwenherz-Hrubý z Gelenj (*14. 5. 1836 - † 16. 9. 1862), rytmistr, nositel vojenského záslužného kříže s válečnou dekorací. Nalezen byl zastřelený v lese poblíž Salabergu nedaleko rakouského Lince, zřejmě šlo o nešťastnou náhodu při lovu. Pohřben je v rodové hrobce v Červených Pečkách.

  1. generace

Adolf Jan (* 9. 9. 1864 v Červených Pečkách - † 15. 9. 1925 v Möckernu u Magdeburku). Pohřben je v rodové hrobce v Červených Pečkách.

Josef Karel Theodor Maria Hrubý z Gelenj (* 22. 4. 1866 – † 14. 1. 1943) přebírá velkostatek v roce 1895 a navazuje na vědeckou tradici, k níž se rodina hlásila. Josef Karel byl členem Akademie zemědělské, zakládajícím členem Jednoty českých matematiků a fyziků a členem Astronomické společnosti. V roce 1939 podepsal prohlášení české a moravské šlechty. Pro rodinu získal konce 19. století zámek Morány u Čestína. Jeho manželkou byla (svatba 27. 4. 1921) Karolína, rozená Bukůvková z Bukůvky (* 3. 6. 1889 v uherském Horthu - † 2. 10. 1952 v Červených Pečkách) ze starého českého rodu. Oba jsou pohřbeni u rodové hrobky v Červených Pečkách.

Johanna Karolína Kristýna Maria (*18. 3. 1871 v Červených Pečkách- † 25. 5. 1946 v Praze), byla čestnou dámou ústavu dívek Panny Marie Školské (Maria Schull) v Brně. Pohřben je v rodové hrobce v Červených Pečkách.

  1. generace

Jaromír Maria Theodor Josef Karel Boromejský Hrubý z Gelenj (* 2. 11. 1922 v Červených Pečkách - † 18. 7. 2012), čestný rytíř Maltézského řádu a od roku 1990 zástupce velkopřevora. V letech 1945-48 se krátce ujímá rodinného majetku, po jeho zabavení komunistickým režimem prožil život jako dělník, traktorista, kopáč a později úředník. V roce 1990 se opět ujal rodového majetku. Pohřben je u rodové hrobky v Červených Pečkách.

Marie Josefa Karola Boromejská Hrubá z Gelenj (* 16. 4. 1924 v Červených Pečkách - † 30. 9. 1996 v Praze), provdána 8. 1. 1983 za hraběte Maximiliana Alexandra Ghislaina z Thurn-Valsassina-Como-Vercelli (* 5. 12. 1910 ve Vídni - † 29. 6. 1991 ve Vídni).

Anna Maria Josefa Karola Boromejská Tereza Hrubá z Gelenj (* 10. 9. 1926 v Červených Pečkách).

Bedřich Josef-Maria Karel Boromejský Hrubý z Gelenj (* 8. 10. 1927 v Červených Pečkách), čestný rytíř Maltézského řádu. Jeho ženou byla (svatba 12. 8. 1960) Terezie Maria Ignatia Anna Karolína Emília ze Šternberka (* 14. 2. 1934 v Praze – † 29. 5. 2012 v Praze), dáma Maltézského řádu.

Alžběta Marie Josefa Karola Boromejská Hrubá z Gelenj (* 28. 2. 1929 v Červených Pečkách), provdána 10. 5. 1955 za Zdeňka Filipa Mariu Emanuela Jiřího Ignatiuse ze Šternberka (* 15. 8. 1923 v Praze). Dne 29. října 1956 se jim narodil syn Filip Sternberg, dědic hradu Český Šternberk a s tím souvisejících majetků. 

Karolína Boromejská Maria Josefa Johanna Nepomucena Hrubá z Gelenj (* 22. 2. 1931 v Červených Pečkách).

Fotogalerie

Červené Pečky - znak Hrubých z jelení (Gelenj)Červené Pečky - zmak Hrubých z Jelení na praporu v hrobce (2018)Karolína Hrubá a Bedřich Hrubý z Gelenj u rodové hrobky v Červených Pečkách (2018)Karolína Hrubá z Gelenj na rodinném zámku v Moránech (2018)Setkání s Karolínou Hrubou na zámku v Moránech (2018)Zámek Morány, sídlo Hrubých z Gelenj (2018)

Zdroj informací

Kronika Hrubých z Jelení.

Mapa

Poloha

GPS: 49°58'42.358"N, 15°12'29.169"E

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK