Cesty a památky

Kolínsko » Červené Pečky » pivovar (bývalý)

pivovar (bývalý)

Červené Pečky, Industriál, Pivovary

První pivovar vznikl v Červených Pečkách v roce 1613, v letech 1624–5 je doložen sládek Jiří Žemlička a po něm Tomáš Zavadil. Ten zpustl v průběhu třicetileté války a když panství koupil v roce 1655 Hanuš Bedřich z Trauttmansdor­fu, nechal vybudovat v sousedství nově postaveného zámku také nový pivovar, který zahájil provoz v roce 1663. Budova byla barokně upravena v roce 1723 za hraběte Jáchyma Bredy a naposledy v letech 1907–8, kdy byl rovněž pivovar upravený na parostrojní provoz. Nutné opravy si vyžádal také požár 28. července 1914. Dne 1. ledna 1949 byl pivovar znárodněn Jaromíru Hrubému Vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. 6. 1948 o znárodnění podniků a od roku 1950 patřila budova až do roku 1992 armádě. V roce 1988 byla zahájena oprava objektu, která však nebyla dokončena a od té doby je věž obklopena lešením.

Pivovar má obdélný půdorys 90×14 metrů a je tak největší budovou v obci. Severní a jižní průčelí jsou zakončeny barokními štíty, nad střechu vystupuje věž, na které byly hodiny z konce 19. století, sejmuté v roce 1988. K severní straně hlavní budovy je přístavek, který obsahuje spilku, směrem do dvora je spilka doplněna bočním křídlem, v němž se nacházela zřejmě bednárna.

V 18.století se vařilo kolem 1200 hl ročně, v poslední třetině 19.století dosahoval výstav 4500 hl. Maxima bylo dosaženo v letech 1928–29 a to výstavem 14 100 hl. piva, přičemž pivovar v té době zaměstnával 18 pracovníků. Ve výrobě se specializoval na 12% ležák a 14% bavorský ležák. Výroba piva byla ukončena posledním stáčením 3. 6. 1942, v současnosti je objekt prázdný a je v neutěšeném stavu.

Ve starší literatuře se uvádí, že pivovar stojí na místě staré tvrze, což však není pravda. Tvrz stávala na jiném místě zámeckého areálu a byla přestavěna na dům pro služebnictvo.

 

Prohlášení za památku

Bývalý pivovar byl spolu s celým areálem zámku v Červených Pečkách zapsán 31. 12. 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32286/2–707.

Fotogalerie

Červené Pečky - pivovar od západu (2019)Červené Pečky - pivovar od jihovýchodu (2019)Červené Pečky - pivovar, střední část od východu (2012)Červené Pečky - pivovar, severní část od východu (2012)Červené Pečky - pivovar (konec 19. stol.)Červené Pečky - pivovar, vlastní auta i lahve (20. léta 20. století)Červené Pečky - pivovar, vývěsní štít Červené Pečky - pivovar, vývěsní reklamní štít

Zdroj informací

Pejša J., Starec M.: Historické pivovary Kolínska. ČVUT Praha, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2011.

Kraml H.: Červené Pečky, Kdy, kde, kdo, jak a co od A do Z, 1. – 7 díl. Vydáno vlastním nákladem 2005 – 2012.

Mapa

Poloha

Bývalý pivovar zaujímá východní část zámeckého areálu.

GPS: 49°58'44.410"N, 15°12'32.020"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK