Cesty a památky

Kolínsko » Chotutice » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Chotutice, Archeologická naleziště

1. nález z doby keltské (doba laténská)

V bývalé obecní pískovně byl zjištěn kostrový hrob ze 4. – 3. stol. př. n. l., za lebkou byla situována nádoba, která je nyní ve sbírkách muzea v Poděbradech.

2. nálezy mincí z doby stěhování národů (doba římská)

V poloze Ve Slínech, severně od Chotutic, byla nalezena římská stříbrná mince z let 251-253 n. l. (tzv. antoninián, latinsky antoninianus) uložená v Národním muzeu v Praze a dnes nezvěstný denár Marka Aurelia z přelomu let 176 a 177 n. l.

3. nálezy z doby slovanské (mladší doba hradištní)

V bývalé obecní pískovně byl mimo keltského hrobu (viz výše) také odkryt kostrový slovanský hrob ze 7. století se šedožlutou nádobou mladšího typu, zdobenou v podhrdlí širšími vodorovnými rýhami a záušnicemi. Současně bylo v katastru Chotutic již dříve objeveno Františkem Dvořákem sídliště z mladší doby hradištní, zřejmě související s hradištěm v katastru sousední Radimi.

Zdroj informací

Kudrnáč J.: Vývoj slovanského osídlení mezi pražským Povltavím, Labem, Sázavou a Výrovkou. Památky archeologické 54, str. 625-662. Praha 1963.

Militký J.: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách, str. 142. Praha 2013.

Mapa

Poloha

GPS: 50°4'16.250"N, 14°59'26.510"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK