Cesty a památky

Kolínsko » Chrášťany (u Čes. Brodu) » socha sv. Jana Křtitele

socha sv. Jana Křtitele
**

Chrášťany (u Čes. Brodu), Sochy a sousoší

Umělecky velmi hodnotná barokní socha byla zhotovena kolem roku 1750 z nučického červeného pískovce, pravděpodobně v dílně Bernarda Antonína Katterbauera z Kutné Hory. Neznáme bohužel původní umístění sochy, do Chrášťan se totiž dostala až v roce 1845, kdy ji koupil chrášťanský sedlák Jan Skala (z čp. 1) a umístil ji na novém soklu na křižovatce cest do Lipan a Hřib. Na tomto místě se památka nachází dodnes, ovšem cesta do Hřib již zanikla. Na jejím dalším osudu se nešťastně odrazily události v období po roce 1948, kdy tehdejší společenská atmosféra nebyla nakloněna péči o umělecká díla s náboženskou tématikou. Socha přestala být udržována, takže vlastní světcova figura, zhotovená z materiálu zvláště citlivého na povětrnostní vlivy, se brzy ocitla v havarijním stavu. Po roce 1970 byla navíc sražena ze soklu, přičemž byla zlomena v úrovni kolen a došlo k odpadnutí hlavy a rukou. Tyto části byly posléze ztraceny, takže z vlastní světcovy sochy zbyl trup s partií boků a plint s části nohou a figurou beránka. V roce 2006 bylo rozbité torzo vyzdvihnuto z příkopu a zásluhou starosty obce Chrášťany Karla Mukařovského převezeno do ateliéru restaurátora Alexandra Kozlova ke konzervaci a zhotovení kopie. V roce 2009 byl hotový sádrový model, jelikož ale obec financovala výrobu kopie z vlastních zdrojů, práce se protáhly až do roku 2021, kdy byla socha vrácena na uvolněný podstavec.

Dílo tvoří vysoký hranolový sokl z hrubozrnného šedo-žlutého pískovce, ukončený čtvercovou patkou nesoucí vlastní sochu. Na přední straně soklu je umístěn český nápis: NAKLADEM JANA SKALY BYWALYHO SAUSEDA Z CHRÁŠŤAN a monogram APJ nebo AFJ, vytažený černou linkou. Na patce je umístěna kopie sochy s podstavcem, zhotovené z červeného pískovce, který byl vytěžen v lomu u Chvalkovic, neboť lom Pokornova skála u Nučic, kde byl vytěžen kámen na původní sochu, ukončil činnost v roce 1945. Postava světce stojí na volutovém podstavci a v souladu s tradicí je zobrazen jako asketický poustevník, jehož polonahé tělo halí pouze zřasená velbloudí kůže. Dynamicky komponovaná postava se značným zakloněním v pase a ve výrazném kontrapostu doslova balancuje na čtvercovém plintu. Hlava mladého muže je pootočena vlevo ve směru jeho vykročení, pravidelnou tvář s vysokým čelem lemují vlnité vlasy a bradka. Levou dlaň tiskne světec procítěně k hrudi, v záhybu lokte původně svíral subtilní kovový kříž (napodobující rákos) s prodlouženým dolním břevnem (kříž nebyl ke kopii obnoven). Pravá ruka směřuje volně dolů a prstem ukazuje na beránka (symbolem Krista, popisovaným ve čtvrtém evangeliu), sedícího u jeho pravé nohy. Nahé části pevného těla jsou výrazně anatomicky modelované, přes prsa je veden řemen, který přidržuje velbloudí kůži.

Fotogalerie

Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele, celková situace (2022)Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele (2022)Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele, detail sochy (2022)Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele, detail podstavce (2022)Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele, podstavec (2007)Chrášťany - torzo originálu sochy sv. Jana Křtitele po složení dochovaných částí (2006)Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele, celek (ze sbírek RMK)Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele, detail (ze sbírek RMK)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Vladimír Rišlink.

Mapa

Poloha

Socha stojí na jižním okraji vsi při silnici III/3347 do Lipan.

GPS: 50°3'44.399"N, 14°55'43.416"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK