Cesty a památky

Kolínsko » Chrášťany (u Čes. Brodu) » socha sv. Jana Křtitele

socha sv. Jana Křtitele
**

Chrášťany (u Čes. Brodu), Sochy a sousoší

Umělecky velmi hodnotná barokní socha byla zhotovena kolem roku 1750 z nučického červeného pískovce, pravděpodobně v dílně Bernarda Antonína Katterbauera z Kutné Hory. Neznáme bohužel původní umístění sochy, do Chrášťan se totiž dostala až v roce 1845, kdy ji koupil chrášťanský sedlák Jan Skala (z čp. 1) a umístil ji na novém soklu na křižovatce cest do Lipan a Hřib. Na tomto místě se památka nachází dodnes, ovšem cesta do Hřib již zanikla. Na jejím dalším osudu se nešťastně odrazily události v období po roce 1948, kdy tehdejší společenská atmosféra nebyla nakloněna péči o umělecká díla s náboženskou tématikou. Socha přestala být udržována, takže vlastní světcova figura, zhotovená z materiálu zvláště citlivého na povětrnostní vlivy, se brzy ocitla v havarijním stavu. Po roce 1970 byla navíc sražena ze soklu, přičemž byla zlomena v úrovni kolen a došlo k odpadnutí hlavy a rukou. Tyto části byly posléze ztraceny, takže dnes z vlastní světcovy sochy zbývá trup s partií boků a plint s části nohou a figurou beránka. V roce 2006 bylo rozbité torzo vyzdvihnuto z příkopu a převezeno do ateliéru restaurátora Alexandra Kozlova, kde bude konzervováno a po získání finančních prostředků zhotovena kopie, která bude vrácena na původní místo.

Socha je umístěna na klasicistním soklu, který nese český nápis: NAKLADEM JANA SKALY BYWALYHO SAUSEDA CHRÁŠŤANSKÝHO 1845. V souladu s tradicí znázorňuje světce jako asketického poustevníka, jehož polonahé tělo halí pouze zřasená velbloudí kůže. V pravé ruce světec jako symbol křtu držel mušli, levou rukou přidržoval subtilní kovový kříž (napodobující kříž z rákosu) s prodlouženým dolním břevnem. U Janovy pravé nohy leží beránek, který je symbolem Krista, popisovaným ve čtvrtém evangeliu.

Fotogalerie

Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele, podstavec (2007)Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele po složení dochovaných částí (2006)Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele, celek (ze sbírek RMK)Chrášťany - socha sv. Jana Křtitele, detail (ze sbírek RMK)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Vladimír Rišlink.

Mapa

Poloha

Socha stojí na jižním okraji vsi při silnici III/3347 do Lipan, tč. je v restaurátorské dílně.

GPS: 50°3'44.448"N, 14°55'44.651"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK