Cesty a památky

Kolínsko » Dobřichov » hřbitov u kostela (bývalý)

hřbitov u kostela (bývalý)
*

Dobřichov, Funerálie, Náhrobky

Hřbitov byl zrušen v roce 1851 a přenesen na nové místo za vsí, kde byl založen hřbitov nový. Z původního hřbitova se u kostela nebo v kostelní stěně dochovalo několik epitafů a jeden náhrobek. 

  1. Epitaf úředníka radimského panství Ignáce Šubrta († 1819) z černého mramoru a německým nápisem a chronogramem: DEM THEURN GATTEN IGNATZ SCHUBERT DER IM 73 IAHRE SEINES ALTERS ALSGEWESENER VERDIENTER AMTMANN ZU RADIM IN EIN BESSERER LEBEN ENTSCHLIET WEIHTE SEINE TRAUERNDE GATTINN ANNA SCHUBERT DIESEN DENKSTEIN. SEINE ASCHE RUHE IN FRIEDEN IN DIESER STILLER GRUST. Epitaf je vsazen do jižní stěny předsíně na jižní straně kostela Nejsvětější Trojice.
  2. Litinový náhrobek* Františka Klecanského († 1832). Náhrobek je kvádrového tvaru a stojí na kamenné základně, ve spodní části je členěný profilovanou římsou. Na čelní straně je reliéfně vystupující akant, po stranách jsou hořící pochodně. V horní části je náhrobek ukončen jednoduchou římsou, zakončenou akroteriemi. Na čelní straně je sedmiřádkový nápis: SVÉMU DOBRÉMU OTCI FRANTIŠKOWI KLECANSKÉMU WDĚČNÝ SYN JOSEF KLECANSKÝ CÝS(AŘSKO) KRÁL(OVSKÝ) GUBERNIÁLNJ SEKRETÁŘ 1832. Náhrobek stojí volně na jižní straně kostela Nejsvětější Trojice.
  3. Epitaf kolínského vikáže, dobřichovského faráře a děkana Leandra Nevrátila († 1817) z černého mramoru z roku 1837, zřízený jeho nástupcem, děkanem Janem Šaušou. Je na něm latinským nápis v sedmi řádcích: ADN(ODUM). R(E)V(EREN)DO. P(ATER) LEANDRO NEWRATIL VIC(ARIUS). FOR COLINENSI ET DECANO DOBŘICHOVIENSI. POSUIT SUCCESSOR PATER JOAN(NES) SCHAUSCHA DECAN(O) DOBŘ(ICHOVIENSI) PER 19 A(N)OS OBIIT 23. JUNI AN(NO) 1837 ET IN EODEM TUMULO QUIESCIT. Epitaf je zasazený v reliéfně zahloubeném poli ve vnější východní stěně presbytáře kostela Nejsvětější Trojice.
  4. Epitaf manželky dobřichovského purkrabího Josefy Smiethové († 25. 4. 1842), umíistěný v reliéfně zahloubeném poli se štukovou rostlinnou a ornamentální výzdobou. Na desce ze šedého mramoru je vytesán kříž a osmiřádkový německy psaný nápis: HIER RUHT FRAU JOSEPHA SMIETH GATTIN DES DOBRICHOWER BURGGRAFEN ANTON SMIETH. SIE STARB AM 25. APRIL 1842 IN IHREM VIERZIGSLEN LEBENSJAHRE. Epitaf je umístěn ve vnější jižní stěně presbytáře kostela Nesvětější Trojice.
  5. Náhrobek Josefa Karabáčka († 26. 10. 1834) a jeho ženy Anny Karabáčkové († 25. 4. 1848) tvoří litinová deska zasazená v reliéfně zahloubeném poli, opatřená českým nápisem: ZDE ODPOČJWAGJ W PÁNU JOZEF KARABÁČEK ZASLAUŽILÝ MLYNAŘ PEČECKÝ, ODEBRAW SE NA WĚČNOST DNE 26. ŘJGNA 1834 W 63. ROKU SWÉHO A ANNA, MILOWANÁ CHOT GEHO ZESNULA W PÁNU DNE 25. DUBNA 1848 MAGJC WĚKU SWÉHO 62 LET. RUKU W RUCE K CJLI PUTOWALI, NEBEM GEGICH  BYLA SWATÁ CTNOST A KDYŽ W DOBRU NEYLIP PROSPJWALI POWOLAL GE PÁN BUH NA WĚČNOST. WULE TWA TAK SE WYPLNILA. CO ČAS SPLODIL, POHŘBIL ZASE ČAS. SMRT WSSAK GE GEN NA ČAS ROZLAUČILA. KU WEČNOSTI SPOGILA GE ZAS. A GAK ŽILI ZA POZEMSKÝCH DOB, SPOČJWAGJ NYNJ PODLE SEBE, SCHRÁNKY GEGICH GEDEN KRYJE HROB, DUSSE GEGICH GEDNO BLAŽJ NEBE. SPĚTE SLADCE ŽJCE W RAGSKEM KWĚTU NEB GSTE BOHU WĚRNĚ SLAUŽILI. ZÝSKALI GSTE-WÝHOST DAWSSE SWĚTU: MY GEN, ACH! - MY WSSECKO STRATILI. Epitaf je zasazen ve vnější východní stěně presbytáře kostela Nejsvětější Trojice.
  6. Náhrobek faráře Josefa Kovaříka tvoří deska z červeného mramoru zasazená do pískovcového rámu, zdobeného v rozích rostlinnými a ornamentálními motivy a vrcholícím nástavcem ukončeným křížem.

Prohlášení za památku

Areál bývalého hřbitova s náhrobkem Františka Klecanského a zbytky ohradní zdi byl spolu s kostel Nejsvětější Trojice zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 28177/2–719.

Fotogalerie

Dobřichov - hřbitov u kostela, náhrobek Františka Klecanského (2017)Dobřichov - hřbitov u kostela, epitaf Josefy Smiethové (2017)Dobřichov - hřbitov u kostela, epitaf Josefa Kovaříka (2017)Dobřichov - hřbitov u kostela, epitaf Ignáce Šubrta (2017)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 328, 336, 345 a 354. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Zbytky hřbitova se nacházejí kolem kostela Nejsvětější Trojice.

GPS: 50°4'31.043"N, 15°2'0.586"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK