Cesty a památky

Kolínsko » Doubravčice » Údolí Šembery a Lázného potoka

Údolí Šembery a Lázného potoka

Doubravčice, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Údolí Šembery a Lázného potoka je nejkrásnějšm údolím Kolínska, které vytváří ve formě skalnatého kaňonu říčka Šembera a její levostranný přítok Lázný potok. Zdejší krajinné scenérie připomínají údolí na Šumavě nebo severních svazích Jizerských hor.

Šembera je říčka, patřící do povodí Labe, jejíž pramen je v lese Bukovina poblíž Vyžlovky v rybníčku Kopanina v nadmořské výšce 404 m. n. m. Její tok měří 28,21 km a ústí do Výrovky nedaleko Zvěřínka na Nymbursku v nadmořské výšce 184 metry. Cestou do Českého Brodu napájela Šembera v minulosti celkem 9 rybníků: Balík, Žabinec, Dívčí, Šember (pod hradem), Stodolu, Řešeto, Mrzák, Tuchorazský a Podviňák, z nichž poslední dva existují dodnes. Název říčky se odvozuje od hrádku Šember a v dnešní podobě se ustálil až v 18. století, kdy je v roce 1772 uvedeno v písemných pramenech: ... k jalovýmu potoku Šembera tak řečenému ... a v roce 1788 je název uveden jako Žembera bach. Do té doby se nejpozději od 16. století nazývala Struha jalová, dřívější názvy nejsou známé. Někteří badatelé a milovníci záhad spojují název říčky pro podobně znějicí jméno s bájnou řekou Surinou, která měla tvořit hranice Slavníkovského panství v 9. století. Vycházejí přitom z Kosmovy kroniky, kde je uvedeno: ... jeho knížectví mělo tyto hranice: na západě proti Čechám potok Surynu ...

Romantiku zdejšího údolí objevili v polovině dvacátých let 20. století trampové z Kolína, Českého Brodu a Prahy, zprvu sem docházeli pěšky od železničních stanic v Českém Brodu a Říčan. Začínali zde nocovat pod širákem nebo pod převisem zvaným „Jeskyně Sing-sing“, ale už v roce 1925 postavili první chatu zvanou nazývanou „Unalaska“. Ta patřila všem a byla volně přístupná, brzy se tomuto místu začalo říkat Colorádo a Kansas. Když v roce 1929 postavili trampové z Českého Brodu v Colorádu chatu s názvem „Staré Ohio“, vznikl základ jedné z nejstarších trampských osad v Čechách. V roce 1948 byly založeny tzv. Spojené osady údolí Kozojedského (zkráceně SOUK), které existují dodnes. V roce 2008 bylo evidováno 270 chat a srubů.

Údolím vede naučná stezka, na ostrožně nad nejužší částí údolí jsou rozsáhlé pozůstatky hradiště Staré Zámky a zřícenina hradu Šember

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Fotogalerie

Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery (2019, Josef Jeníček)Boubravčice - Lázný potok(2010)Doubravčice - údolí Šembery, chaty trampské osady (2021)Doubravčice - údolí Šembery, chaty trampské osady (2021)Doubravčice - údolí šembery (2010)Doubravčice - údolí šembery (2010)Doubravčice - údolí Šembery, lávka a srub u rozcestí Na Zámkách (2010)Doubravčice - údolí šembery v zimě (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery v zimě (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery v zimě (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí šembery v zimě (2019, Josef Jeníček)Doubravčice - údolí Šembery, botanická výprava profesora Josefa Velenovského (1906)Doubravčice - mapa okolí s údolím

Zdroj informací

Psota J.: Doubravčice nad říčkou Šemberou. Obec Doubřavčice, 2019.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Údolí je přístupné sítí značených turistických cest: po žluté Doubravčice – Přehvozdí, po zelené Doubravčice – Kozojedy a po červené Český Brod – Kostelec n. Č. lesy/Jevany a po naučné stezce z Českého Brodu.

GPS: 50°0'54.865"N, 14°48'9.258"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK