Cesty a památky

Kolínsko » Český Brod » naučná stezka Údolím Šembery

naučná stezka Údolím Šembery

Český Brod, Příroda, Naučné stezky

Náročnější trasa naučné stezky s 12 zastávkami, dlouhá cca 11 km. Prochází údolím říčky Šembery po kvalitních cestách a značena je standardními zeleno-bílými značkami naučných stezek. V osadě Zahrady se kříží s naučnou stezkou Zahrady, což může působit mírné komplikace s orientací. Informační panely jsou doplněny interaktivními prvky, jako je ukázka půdního profilu, druhy ptačích budek atd.

Před českobrodským pivovarem u můstku přes Šemberu naleznete 1. úvodní panel s historií pivovarnictví v Českém Brodě. V další cestě pokračujeme po červené turistické značce směr Tuchoraz, kterou ale později opustíme a říčku Šemberu sledujeme po jejím pravém břehu. Podejdeme mnůstkem silnici Kolín – Praha a na hrázi rybníka Podviňák nalezneme 2. panel. Ten informuje o historii využívání lesa – odlesňování ve středověku, využívání dřeva, historie vlastnictví lesů a jejich ochrana. Po hrázi rybníka přejdeme k rozcestí turistických značek s úvodním panelm naučné stezky Zahrady a spolu s touto naučnou stezkou a s červenou a zelenou turistickou značkou pokračujeme asi 1 km po silnici podél rybníka a říčky Šembery do osady Zahrady s hezkou zvoničkou. Od rozcestí pokračujeme vlevo po panelové cestě po hrázi Dolního Mlýnského rybníka (v protisměru naučné stezky Zahrady, jejíž panel potkáváme na hrázi) po červené turistické značce kolem Tuchorazského mlýnahradu Tuchoraz, ke kterému lze od rozcestí pod hradem odbočit. V další cestě pokračujeme stále po červené turistické značce a o něco níže v lese narazíme na 3. panel, na kterém jsou informace o všech funkcích lesa (produkční, vodoochranná, rekreační, vědecká atd.). Úvozovou cestou pokračujeme přes lesní mýtinu a na okraji lesa je 4. panel s informacemi o přirozené skladbě lesa a půdy s vyobrazením přirozeného vzniku lesa. Pokračujeme cestou po dně údolí do zbytků přirozeného lužního lesa s meandry Šembery. Zde je umístěn 5. panel, na kterém je vysvětlen vznik meandrů, funkce lužního lesa a jeho specifická flóra a fauna. K další zastávce je to asi 1200 metrů a 6. panel přináší informace týkající se ochrany lesa a jejích aspektů vzhledem k činnosti člověka, zvěře a škůdců. Těsně před výstupem na silnici je 7. panel s odpočívadlem, kde jsou popsány činnosti lesníka v průběhu jednotlivých měsíců běžného roku. Po silnici s můstkem překročíme Šemberu, ale po asi 300 metrech odbočíme v levo a opustíme červenou turistickou značku. Cestou kolem chatek dojdeme k hájovně, kde je další, již 8. panel s informacemi o myslivosti a sokolnictví. Po louce po břehu Šembery se opět vrátíme na silnici, za můstkem vlevo je pozoruhodný jubilejní kámen. Po pár metrech dojdeme na rozcestí turistických značek Na Šembeře s parkovištěm, kde je 9. panel s názvem Doupný strom. Zde se dozvíme co to je doupný strom, jak jsou tyto stromy důležité a proč je potřeba je chránit. Z tohoto rozcestí nás čeká závěrečný okruh, po jehož absolvování tady celá trasa končí. Pokračujeme tedy zprvu po červené turistické značce a jakmile se ponoříme do hlubokého balvanovitého kaňonu Šembery, narazíme u druhé dřevěné lávky na 10. panel. Zde se dozvíme, jak lze les obnovit uměle, kde se získává osivo, co to jsou lesní školky a podobně. Podél divoce tekousí říčky stále stoupáme k rozcestí Na Zámkách, kde opustíme červenou turistickou značku a vydáme se po žluté turistické značce do prudkého kopce vlevo. Lesem dojdeme na vrcholovou ostrožnu s mohutnými valy hradiště Staré Zámky, po jednom z nich obloukem přijdeme až pod skálu se zbytky hradu Šember. Zde naleznete 11. panel s informacemi o historii hradiště, hradu i tradici trampingu v údolí Šembery. Žlutou turistickou značku budeme sledovat až do konce naší cesty zpět u rozcestí Na Šembeře. Ještě než se okruh uzavře, potkáte poslední 12. panel, na kterém jsou popsány způsoby hospodářského využívání lesa, těžby dřeva a výrobků z něj.

Od konce naučné stezky na rozcestí Na Šembeře neexistuje žádná možnost návratu hromadnou dopravou, je třeba se buď vrátit po červené turistické značce na nádraží v Českém Brodu (8 km) nebo po zelené značce dojít do 2 km vzdálených Doubravčic se zastávkou autobusů Pražské integrované dopravy.

Naučná stezka byla otevřena 10. září 2011 a vybudována byla z iniciativy ZO ČSOP Ekocentrum Koniklec za finanční podpory Ministerstva životního prostředí.

Fotogalerie

Český Brod - naučná stezka Údolím Šembery, panel č. 1 (2011)Český Brod - naučná stezka Údolím Šembery, panel č. 3 (2011)Český Brod - naučná stezka Údolím Šembery, panel č. 4 (2011)Český Brod - naučná stezka Údolím Šembery, panel č. 5 (2011)Český Brod - naučná stezka Údolím Šembery, panel č. 9 (2011)Český Brod - naučná stezka Údolím Šembery, panel č. 10 (2011)Český Brod - naučná stezka Údolím Šembery, panel č. 11 (2011)

Mapa

Poloha

Úvodní panel naučné stezky je u pivovaru v Tuchorazské ulici v Českém Brodě.

GPS: 50°4'10.550"N, 14°51'27.140"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK