Cesty a památky

Kolínsko » Hradenín » otevřený dopis pro záchranu tvrze

otevřený dopis pro záchranu tvrze

Hradenín, Tvrze

Zastupitelstvo a Rada

Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

 

V Kolíně 18. srpna 2011

 

Věc: Otevřený dopis členům krajského zastupitelstva Středočeského kraje

 

Vážení krajští zastupitelé a členové Rady Středočeského kraje,

 

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem jako občan, který se cítí být velmi identifikován s krajem, ve kterém žije od narození, a také jako velký regionální patriot Kolínska a člen Klubu přátel regionálního muzea v Kolíně. Rád bych na Vás apeloval, abyste na nejbližším zasedání s plnou odpovědností projednali a schválili nabytí nemovitosti čp. 13 v obci Plaňany, katastrálním území Hradenín, do majetku Středočeského kraje (Regionálního muzea v Kolíně) a to budovy tamější středověké tvrze, tak, jak to schválila Rada kraje svým usnesením č. 033-29/2010/RK ze dne    9. 8. 2010.

Gotická tvrz v Hradeníně mě zaujala již jako malého chlapce, neboť pocházím z nedaleké obce, a již od roku 1980 jsem pilně komunikoval s tehdejším Středočeským krajským úřadem státní památkové péče ve věci její záchrany a organizoval například i brigády na vyčištění příkopu od náletových dřevin. V průběhu 80. let 20. století pak byly skutečně zahájeny dodnes patrné opravy, které ale ukončila restituce současným majitelům v 90. letech. Při vší úctě, restituenti nemají o tuto kulturní památku (ÚSKP 45934/2-725) zájem, do její opravy nijak neinvestují a dle vyjádření ani investovat nemíní. Památka je bez využití a rychle chátrá, takže v současnosti je zařazena na seznamu nejohroženějších památek České republiky. A to přesto, že tvrz v Hradeníně je unikátně dochovaná ukázka sídla drobné šlechty v období středověku, patřící k nejvýznamnějším v rámci celé České republiky, daleko tedy přesahující rámec našeho kraje. Máme se čím pochlubit, tak proč to neudělat?

Hradenín navíc leží pouze 2 kilometry od hlavní páteřní středočeské silnice č. 12 z Prahy do Kolína (a Jihlavy / Chrudimi) i železniční zastávky Žabonosy (trať číslo 012), nedaleko královských měst Kolín, Kouřim, Český Brod, lázeňského města Poděbrady a již zpřístupněného (soukromého) zámku v Radimi (5 km) nebo nově vznikajícího infocentra městyse Cerhenice (6 km). Jak jsme se na jednání Klubu přátel Regionáloního muzea v Kolíně dozvěděli, pokud by byl naplněn záměr jejího využití, zformulovaný ředitelem muzea již v roce 2009, památku by bylo možno nejen opravit a zpřístupnit turistům, ale využít i k dalším aktivitám propagujícím kraj a region, které pomáhají spoluvytvářet tolik chybějící identifikaci občanů s místem, kde žijí. Opravený areál by totiž mohl sloužit nejen jako tolik potřebné centrální depozitáře muzea a konzervátorské dílny, ale také jako standardní přístupný památkový objekt s hradní restaurací / občerstvením, uměleckou dílnou, letní scénou pro autorská čtení nebo malé divadelní formy, pojízdný kinematograf atd.

Uvědomuji si plně, že finanční situace není v současné době nejlepší. Nicméně jak vlastní částka, za kterou by bylo možno nemovitost pořídit (2,8 mil. Kč), tak odhadovaná částka na rekonstrukci (cca 40 mil. Kč) nejsou vzhledem k atraktivitě objektu nijak velké a opravu lze navíc financovat i z jiných zdrojů, než je rozpočet Středočeského kraje.

Závěrem bych rád ještě zmínil, že získání hradenínské tvrze do majetku Středočeského kraje by významně posílilo kladný obraz kraje ve vztahu k památkám a kulturnímu dědictví obecně. Konec konců toho jsme svědky v sousedních „západních“ zemích (Rakousko, Německo), kde spolkové vlády nebo regionální samosprávy intenzivně a aktivně usilují o záchranu jakékoliv památky, aby se s náležitou slávou mohly následně v této souvislosti prezentovat. Vždyť přeci vztah ke kulturnímu dědictví je ukázkou našeho vztahu k vlastní zemi a historii. Opravená a zpřístupněná tvrz v Hradeníně by se bezpochyby brzy stala vyhledávaným centrem turistického ruchu v oblasti, která je dlouhodobě návštěvníky neoprávněně opomíjená. Jistě i z vlastní zkušenosti víte, že turistické preference se v současnosti mění, lidé se vydávají na cesty na jízdních kolech a stále více se obracejí do regionů. Jakoby se již nasytili známých velkých památek a vyhledávají právě málo známé ukryté drahokamy, typu Hradenín. Tento trend bude pochopitelně posilovat a vy svým uváženým schválením zakoupení tvrze do majetku kraje, můžete přispět k tomuto rozvoji. Vaše rozhodnutí je tedy rozhodnutím pro budoucnost a nemělo by být ovlivněno jakýmikoliv politickými neshodami či názory.

Jsem přesvědčen, že obyvatelé Středočeského kraje velmi ocení Vaši uvážlivost, moudrost a pochopení pro potřeby regionálního rozvoje i potřeb venkova v duchu programového prohlášení Rady středočeského kraje pro roky 2008 – 2012, až se ve sdělovacích prostředcích dočtou o schválení záměru o zakoupení tvrze v Hradeníně do majetku Středočeského kraje, a její následné obnově pro potřeby Regionálního muzea v Kolíně, na vašem nejbližším zasedání.

 

S pozdravem

Bc. Roman Šulc

Muškátová 1507

280 02 Kolín 5

P.S. Doporučuji vaší ctěné pozornosti webové stránky www.cestyapamatky.cz, na kterých dlouhodobě zpracovávám kulturní, historické a přírodní pozoruhodnosti Kolínska, tedy i tvrz v Hradeníně (http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/hradenin/tvrz).

Mapa

Poloha

GPS: 50°1'46.546"N, 15°2'37.916"E

Fotogalerie

Hradení - stav tvrze v roce 2010Hradení - stav tvrze v roce 2010Hradení - stav tvrze v roce 2010Hradení - stav tvrze v roce 2010

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK