Cesty a památky

Kolínsko » Hradešín » děkanství (bývalé)

děkanství (bývalé)
*

Hradešín, Fary

Fara v Hradešíně existovala podle nepodložené zprávy již v roce 1241, v listinách se poprvé zmiňuje k roku 1367. V roce 1421 byla zřejmě vypálena husity, ale v roce 1534 se zde vzpomíná utrakvistický farář Jan Jindřichův. Za třicetileté války byla fara zničena Švédy a kostel připadl v roce 1708 pod farnost Tuklaty. Farnost znovu obnovila v roce 1734 majitelka černokosteleckého panství, kněžna Marie Terezie Savojská. V roce 1905, v souvislosti s oslavami tisíciletého výročí založení místního kostela, byla farnost povýšena na děkanství a prvním děkanem se stal František Kahoun. Děkanství bylo zrušeno v roce 2002.

Jednopatrová barokní budova obdélného půdorysu s mírně vystouplým rizalitem v průčelí a soudobou bránou do dvora po jižní straně. Okna jsou zdobena šambránami s uchy a kapkami, fasádu člení vysoké pilastry vyrůstající ze soklů, končící pod bohatě profilovanou podstřešní římsou. Budova je kryta valbovou střechou se dvěma komíny, krov je fixován původními dřevěnými hřeby. Dnešní vchod v západní stěně byl proražen v roce 1902, původně se do budovy vcházelo pouze ze dvora.

Prohlášení za památku

Bývalé děkanství je zapsáno spolu s areálem kostela sv. Jiří a kaplí sv. Jana Nepomuckého do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32096/2–726.

Fotogalerie

Hradešín - bývalé děkanství od kostela (2014)Hradešín - bývalé děkanství od jihu (2014)Hradešín - bývalé děkanství, chodba do patra (2022)Hradešín - bývalé děkanství, místnost prvního patra (2022)Hradešín - bývalé děkanství, dveře na chodbě prvního patra (2022)Hradešín - bývalé děkanství, původní barokní kování (2022)

Mapa

Poloha

Bývalé děkanství čp. 2 stojí při jižní straně návrší s kostelem.

GPS: 50°2'25.510"N, 14°45'23.600"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK