Cesty a památky

Kolínsko » Hradešín » zvonice u kostela sv. Jiří

zvonice u kostela sv. Jiří
*

Hradešín, Zvonice a zvoničky

Barokní zvonice postavená kolem roku 1734 v souvislosti s opravou kostela z popudu kněžny Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna, poprvé je písemně doložena k roku 1741. V srpnu roku 1959 poškodil zvonici kulový blesk, v letech 2000–01 byla opravena.

Hranolová, rozložitá jednopatrová věž, postavená ze směsi různorodého materiálu – břidlice, žuly a pískovcových kvádrů. Nároží jsou zdobena pilastry a dvojicí lizénových rámců po každém boku. V horní části horních rámců jsou okna zvonového patra s půlkruhovými oblouky a přepásaným ostěním s klenáky. Obdélníkový vchod s přímou římsou je na jižní straně. Věž vrcholí jehlancovou (stanovou) střechou krytou plechem. Ve zvonici byly původně zavěšeny tři zvony. Malý umíráček a velký zvon Jiří (z roku 1668, přelit 1902), oba rekvírované v roce 1916. Dochoval se pouze jediný, gotický zvon "Jakub"* z roku 1494 od neznámého zvonaře, zřejmě mistra Bartoloměje z Prahy, neboť je téměř identický, jako zvon ve zvonici v Tuklatech od stejného autora. Zvon váží 680 kg, vysoký je 0,9 m a v průměru má 1,05 m. Korunu obíhá třířádkový latinský nápis v gotické minuskule: ANNO DOMINI MCCCXCIIII GLORIA TIBI TRINITAS EQVALIS VNA DEITAS ET ANTE OMNIA SECVLA ET NUNC ET INPERPETVV. ALLELUIA MARIA VIRGIO VIRGMVM DEPOSCE NOBIS OMNIVM REMISSIONEM CRIMINVM TVVM PLACANDO FILIUM AMEN DICTV ANT OMNIA. Jednotlivá slova v řádcích oddělují heraldické lilie a květy, reliéf sedícího jelena (zvonařova značka) a písmenem W s korunkou (období vlády Vladislava Jagellonského), pod nápisem je reliéf sv. Jakuba opírajícího se o berlu a v levé ruce držícího lasturu.

K zajímavostem patří to, že v posledních dnech války, ještě za nacistické okupace, vyvěsil na zvonici dne 3. května 1945 konsistorní rada a hradešínský děkan Leopold Risspler (děkanem v letech 1936-70) československou vlajku.

Prohlášení za památku

Zvonice je spolu s celým areálem kostela sv. Jiří, bývalého děkanství a kaple sv. Jana Nepomuckého je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32096/2–726.

Fotogalerie

Hradešín - zvonice od jihovýchodu (2007)Hradešín - zvonice od severozápadu (2014)Hradešín - zvonice, zvon Jakub (2014)Hradešín - zvonice, zvonová stolice a zvon Jakub (2014)Hradešín - zvonice, zvon Jakub, reliéf sv. Jakuba (2014)Hradešín - zvonice, zvon Jakub, detail nápisu gotickou minuskulí (2014)

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zvonice se nachází při severní straně kostela sv. Jiří.

GPS: 50°2'27.540"N, 14°45'19.560"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK