Cesty a památky

Kolínsko » Kbel » ohradní zeď hřbitova s bránou

ohradní zeď hřbitova s bránou
*

Kbel, Funerálie, Náhrobky

Kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie se rozkládá hčbitov, původně obehnaný zdí ze všech čtyřech stran. Na západní straně byla zeď zbořena při rozšíření hřbitova a na severovýchodní straně byla stržena z bezpečnostních důvodů. Původní barokní zeď z konce 17. století se dochovala pouze na jižní straně a jihovýchodním nároží, je postavena z lomového kamene a koruna je krytá cihlami. Proti presbytáři je prolomena bránou se zvlněným cihlovým štítem, zpevněným uprostřed pilířkem, která je završena deskou z červeného pískovce, do které je zasazený kobová křížek. Za zvonicí se zachovala ještě původní barokní branka.

Na hřbitově se nachází několik významných náhrobníků. Pochováni zde jsou například majitelé zdejšího zámku a panství (v letech 1739 – 1896) Náchodští z Neudorfu, jejichž hrobka je oddělena od plochy hřbitova zídkou s hodnotnou mříží. Je zde náhrobek Emanuela a Kristiána Náchodských s kvalitní sochou anděla ze 70. - 80. let 19. století a náhrobek Hermíny Náchodské (+1881) se sochou anděla s palmovou ratolestí, signovanou "J. Žďárský v Praze". Dále je zde hrobka dalších majitelů velkostatku, rodiny Frauenbergových, kteří vlastnili také zámek Hlaváčova Lhota. Po své smrti zde byl také pochován významný český malíř Václav Radimský, který žil a tvořil na nedaleké tvrzi v Pašince, a jeho manželka Luisa.

Prohlášení za památku

Hřbitov byl spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a zvonicí zapsán 31. prosince 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 26135/2–732.

Fotogalerie

Kbel - pohled na ohradní hřbitovní zeď od jihovýchodu (2019)Kbel - hřbitovní brána (2019)Kbel - branka na hřbitov (2019)Kbel - hřbitov, hrobka Náchodských z Neudorfu (2019)Kbel - hřbitov, hrobka Náchodských z Neudorfu, vnitřek (2013)Kbel - hřbitov, socha anděla v hrobce Náchodských (2019)Kbel - hřbitov, náhrobky Náchodských z Neudorfu (2019)Kbel - hřbitov, náhrobní deska Kateřiny Náchodské z Neudorfu (2019)Kbel - hřbitov, náhrobek Emanuela Náchodského z Neudorfu (2013)Kbel - hřbitov, hrobka Frauenbergových, celek (2019)Kbel - hřbitov, hrobka Frauenbergových, detail (2013)Kbel - hřbitov, hrobka Radimských (2013)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Mapa

Poloha

Hřbitov se rozkládá kolem kostela.

GPS: 49°59'15.736"N, 15°8'29.559"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK