Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Budilova vila

Budilova vila
**

Kolín, Městské domy, Město Kolín

Unikátní funkcionalistická památka.

Budilova vila představuje výjimečný příklad stavby v přechodném stylu architektonické moderny a funkcionalismu. V letech 1928–29 byla postavena pro Ing. Václava Budila, ředitele kolínské elektrárny ESSO, podle návrhu významného architekta a jeho rodinného přítele Jaroslava Fragnera. Ten v návrhu tohoto domu poprvé uplatnil ideologický koncept sociálního inženýrství, stojícího u základů funkcionalismu. Vila po celou dobu patří rodině Budilových a jejich potomkům a i dnes slouží k obytným účelům. Za zmínku také stojí skutečnost, že Václav Budil si nechal na základě velké spokojenosti vystavět od Jaroslava Fragnera i svou letní vilu v Kostelci nad Černými lesy.

Obdélná zděná patrová vila ve tvaru kubusu se suterénem a zvýšeným přízemím, ukončená plochou střechou. Na jihozápadní straně jednolitost stavby narušuje předstupující hmota zdiva s proskleným nárožím kuchyně, zakončeným terasou. Východní vstupní průčelí je členěno v přízemí jižního nároží výstupkem obytné místnosti, zakončeným balkónem v patře, a zahloubenou otevřenou verandou, ke které vede schodiště s původním trubkovým zábradlím. Obdélná okna, která jsou rozmístěna pravidelně v prvním i druhém patře vily, mají dochované původní dřevěné žaluzie a původní jsou také dřevěné jednokřídlé hlavní vstupní dveře.

Pozemek zahrady je obehnán původním oplocením s vysokou kamennou podezdívkou, navrženým rovněž Jaroslavem Fragnerem. Ten byl také autorem koncepce přilehlé zahrady, která byla výrazně zmenšena při stavbě průtahu Kolínem (dnešní ulice Jaselská) v letech 1965-66.

Vnitřní uspořádání domu lze vyvodit pouze z plánů, podle kterých je zřejmé, že dům byl navržen pro vícečlennou rodinu. V prvním patře se totiž nachází celkem pět ložnic, oddělených pokojem pro hosty, což znemožňovalo souvislý průchod všemi místnostmi. Významnou dominantou vstupní části je velká hala s přilehlou šatnou, která sloužila důstojnému a velkolepému uvítání hostů při příchodu do domu. Na základě přání objednatele navrhl Jaroslav Fragner také veškeré vnitřní vybavení domu. Kromě nábytku (vestavěného i mobilního) také kompletně zařídil kuchyni dle soudobého amerického vzoru (tehdy velmi populárních tz. Taylorových zásad) a osobně vypracoval podrobný, několikastránkový návod na její efektivní využití.

Zatímco exteriér vily je pozoruhodně dochován v původní nezměněné podobě, interiér doznal ve 2. polovině 20. století některé dílčí stavební úpravy, přesto se zřejmě většina původního vybavení dochovala dodnes.

Prohlášení za památku

Budilova vila čp. 408 byla dne 23. listopadu 1987 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 46098/2–3436.

Fotogalerie

Kolín - Budilova vila, pohled od jihovýchodu (2018)Kolín - Budilova vila, jižní fasáda (2018)Kolín - Budilova vila, pohled z Bezručovy ulice (2013)Kolín - Budilova vila, pohled od jihovýchodu (2013)Kolín - Budilova vila, vstupní průčelí (2013)Kolín - Budilova vila, pohled od východu (2018)Kolín - Budilova vila, 30. léta 20. století (soukromý rodinný archiv)Kolín - Budilova vila, stavba domu v roce 1928 (soukromý rodinný archiv)

Zdroj informací

Havlová E., Junek J., Koukalová Š., Lukeš Z.: 100 staveb: moderní architektura Středočeského kraje. Vyd. 1. Praha 2006.

Šandová I.: Ing. Václav Budil (1890–1979). Kolín 2015.

Rusková K.: Budilova vila v Kostelci nad Černými lesy, bakalářská diplomová práce. Masarykova uneverzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění. Kolín 2016.

Mapa

Poloha

Budilova vila stojí na rohu Bezručovy a Jaselské ulice v Kolíně 2.

GPS: 50°1'32.655"N, 15°11'45.370"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK