Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy na Jiráskově náměstí (Zálabí)

domy na Jiráskově náměstí (Zálabí)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

Jiráskovo náměstí je původní návsí zaniklé vsi Mnichovice, která se stala součástí města Kolína v roce 1410 a od té doby se postupně proměnila v současné Zálabské předměstí. Současná podoba náměstí, do roku 1920 nazývaného Svatovítské podle kostela sv. Víta, je výsledkem demolic na přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy po zboření západní fronty domů vzniklo dnešní parkoviště a celý prostor se otevřel do okolních ulic. Význam původního  Svatovítského náměstí narůstal od roku 1878, kdy byl starý dřevěný most přes Labe nahrazen železným příhradovým mostem, vedoucím přes Horní ostrov a ústícím přímo do náměstí. To díky tomu zažilo nebývalý rozkvět a stalo se druhým centrem Kolína, kam se přesunulo i pořádání pátečních trhů z Karlova náměstí v centru města. Postavení náměstí se změnilo v roce 1927 po otevření Masarykova mostu, který vyúsťuje o 100 metrů západněji do dnešní ulice Antonína Kaliny na nově vzniklém západním konci náměstí. 

Hlavní památkovou dominantou náměstí je kostel sv. Víta, kdysi doplněný dnes již zaniklým sousoším Kalvárie. Kolem náměstí se nachází celá řada zajímavých městských budov, jejichž fasády pocházejí především z počátku 20. století a mají výrazné secesní prvky. V podzemí náměstí je protiatomový kryt z období tzv. Studené války ve 2. pol. 20. století.

V roce 2019 byla vypsána MÚ Kolín anketa k budoucí podobě náměstí, na kterou byla v roce 2020 vypsána architektonická soutěž. Ta má Jiráskově náměstí vrátit ráz historického náměstí a důstojného centra Zálabí, včetně kopie zaniklého sousoší Kalvárie.

Fotogalerie

Kolín - Jiráskovo náměstí, hostinec U lva, č. 65 (2018)Kolín - Jiráskovo náměstí, dům čp. 389 (2018)Kolín - Jiráskovo náměstí, dům čp. 389, detail fasády (2018)Kolín - Jiráskovo náměstí, dům čp. 12, jižní štít (2018)Kolín - Jiráskovo náměstí, dům čp. 12, východní fasáda (2018)Kolín - Jiráskovo náměstí, domy čp. 411 (vlevo) a 14 (2018)Kolín - Jiráskovo náměstí, dům čp. 14, detail fasády (2018)Kolín - Jiráskovo náměstí (2020)Kolín - Jiráskovo náměstí (2020)Kolín - původní podoba Jiráskova náměstí (1954)Kolín - pohled na již zaniklou západní stranu Jiráskova náměstí z veže kostela sv. Víta (1910)Kolín - Jiráskovo náměstí, vyustění původního mostu a dům čp. 12 (okolo roku 1905)

Mapa

Poloha

Jiráskovo náměstí se nachází v Kolíně V - Zálabí a vychází z něho ulice Veltrubská, Na Louži, Tovární, Antonína Kaliny, Labská, U Kostelíčka a zbytkem původní zástavby je ulice Mlýnská, která tvoří fakticky jižní stranu současného náměstí.

GPS: 50°1'50.822"N, 15°12'19.668"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK