Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » kaple Panny Marie Sedmibolestné (zaniklá)

kaple Panny Marie Sedmibolestné (zaniklá)

Kolín, Kaple a kapličky

Barokní kaple z doby po roce 1654 (1660 ?), přestavěná a rozšířená v roce 1850 kaplanem Janem Svobodou. Kaple sloužila potřebám sousedního chudobince (na jeho místě stojí bývalé vojenské velitelství) včetně hřbitova, zrušeného již kolem roku 1784. V listopadu 1940 byla kaple z příkazu německé okupační správy zbořena, dochovaly se pouze fotografie z doby krátce před demolicí. Podle pozdějšího, nikdy nerealizovaného záměru, měla být v poválečných časech na vhodném místě postavena její kopie.

Raně barokní kaple byla jednoduchou stavbou s krátkou lodí obdélného půdorysu a užším trojbokým kněžištěm. Loď byla sklenuta valenou klenbou s výsečemi, vítězný oblouk byl zakončen převýšeným půlkruhem. Vybavení kaple pocházelo převážně z 19. století a dochovala se z něj pouze kamenná, silně zlatě polychromovaná socha* Panny Marie Sedmibolestné s mečem v srdci (dle Simeonova proroctví o meči, který probodne její srdce) z doby kolem roku 1660, dnes umístěná v budově děkanství, a zvon z 18. století, opatřený nápisem: HECEST CAMPAN A AGEBREV, dnes uložený v mezipatře nad klenotnici ve zvonici u chrámu sv. Bartoloměje.

Fotogalerie

Kolín - zaniklá kaple P. Marie Sedmibolestné s budovou vojenského velitelství (1940, SOkA Kolín)Kolín - zaniklá kaple P. Marie Sedmibolestné (foto Jiří Krátký 1940, SOkA Kolín)Kolín - socha Panny Marie Sedmibolestné ze zaniklé kaple (2017)

Mapa

Poloha

Kaple stávala na dnešním náměstí Republiky.

GPS: 50°1'43.420"N, 15°11'51.880"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK