Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » vojenské velitelství (bývalé)

vojenské velitelství (bývalé)

Kolín, Ostatní stavby, Pošty, banky a úřady

Pozemek, na kterém dnes stojí budova bývalého vojenského velitelství, patřil do emigrace v roce 1547 rodině kolínského měšťana Mikuláše Šultyse. Poté připadl jako konfiskát kolínskému panství a královský hejtman Jan Mlázovský zde v roce 1595 postavil krčmu pro výčep zámeckého piva s názvem „Na Ostatním penízi“. To se však velmi nelíbilo kolínským konšelům, kteří nakonec s odvoláním na výsadu udělenou Kolínu králem Václavem IV., totiž že na míli cesty v okolí města nesměl nikdo zřizovat krčmy, které by vedly k újmě města, docílili u České komory v Praze zrušení hospody v roce 1597. K jejímu obnovení došlo v roce 1611 správcem kolínského panství Václavem Vchýnským, v roce 1616 však kolínští konšelé opět dosáhli jejího zrušení. Aby se situace již neopakovala, odkoupilo pozemek město a bývalou krčmu nechalo přestavět na chudobinec. Ten byl raně barokně přestavěn po požáru v roce 1654, kdy k němu byla přistavěna dnes již zaniklá kaple Panny Marie Sedmibolestné.

V roce 1816 město chudobinec přestavělo tak, že v něm byly tři světnice a tři komory pro celkem patnáct osob a stavba byla opatřena novým krovem a pokryta taškami. Kolínský děkan Jan Svoboda usiloval po roce 1848 o rozšíření chudobince o jedno patro, k čemiž však nedošlo, v roce 1850 byla přestavěna pouze kaple. Na neutěšený stav chudobince upozornil Jan Svoboda dopisem městskou radu ještě v lednu 1869. Po dlouhých jednáních bylo v roce 1881 rozhodnuto o stavbě nového městského chudobince na jiném místě a na místě starého chudobince byla v roce 1886 postavena obecná a měšťanská škola, tvořící dodnes základ současné stavby. V letech 1923-27 byla uvolněná budova adaptována pro potřeby Městské knihovny, která zde byla slavnostně otevřena ve dnech 10.- 11. prosince 1927.

V polovině 30. let 20. století budovu převzala armáda, které byla v roce 1939 zabrána německými úřady a do dnešní podoby přestavěna podle návrhu Bedřicha Krále v letech 1939–40 pro účely sídla kolínského oberlandratu a gestapa. V letech 1945 – 2004 byl objekt v majetku armády, do roku 1993 sloužila jako Okresní vojenská správa. Armáda ČR budovu v roce 2005 vyřadila jako nepotřebný majetek a v roce 2009 prodala soukromé společnosti BM Rent a. s. Ta požádala o souhlas s odstraněním stavby, ke kterému vydal 19. 1. 2021 MÚ Kolín souhlasné stanovisko. Na uvolněném prostoru má vzniknout nová zástavba.

Budova je v současnosti prázdná a přestože se jedná o poměrně ojedinělou ukázku architektury z doby Protektorátu Čechy a Morava, je ohrožena demolicí.

Fotogalerie

Kolín - bývalé vojenské velitelství (2016)Kolín - bývalé vojenské velitelství jižní fasáda (2016)Kolín - bývalé vojenské velitelství jihozápadní nároží (2016)Kolín - bývalé vojenské velitelství, vstupní část (23. 6. 2013)Kolín - bývalé vojenské velitelství od východu (23. 6. 2013)Kolín - bývalé vojenské velitelství ještě jako sídlo kolínského oberlandratu a gestapa (1945)

Mapa

Poloha

Budova bývalého vojenského velitelství čp. 28 stojí na rohu Sokolské ulice a náměstí Republiky.

GPS: 50°1'42.965"N, 15°11'51.488"E

Přístupnost

Nepřístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK