Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Kutnohorské (předměstí)

domy v ulici Kutnohorské (předměstí)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

1. Dům čp. 39 "Knirschův dům"

Dvoupatrový nárožní dům** postavený po roce 1934 na místě staršího domu z 19. století pro renomovaného kolínského právníka JUDr. Karla Knirsche podle návrhu významného meziválečného pražského architekta Vladimíra Grégra (žák Josefa Gočára, autor domů v Praze na Barrandově, Trilobitbar, designu vlaku Slovenská strela atd.). Dům je postaven na půdorysu nepravidelného lichoběžníku, na každé uliční straně jsou se symetrickou přesností umístěny dřevěné rizality, obepínající roh domu, stěny zdobí typická proškrabávaná omítka. Do postranní štítové fasády domu, viditelné z Mostní ulice, architekt neopomenul zakomponovat prvek oblouku. Bývá aplikován vždy funkčně, v tomto případě nese schodiště z přízemí (původně ze zahrady) na nevelkou terasu v prvním patře. Knirschův dům v Kolíně architekt završil mohutnou střešní římsou, zde provedenou ve dřevě, a ukončil ho sedlovou střechou s nepříliš strmým spádem a drobnými vikýři.

Přízemí bylo původně určené pro tři obchody, byt domovníka a průchod ke komunikaci do horních dvou pater. Skleněné výkladce s dřevěným obložením, ani původní vchod (původně lemovaný sloupky) se nedochovaly. První a druhé patro byly určeny majiteli domu a jeho rodině. Část traktu v Kutnohorské ulici byla věnována pracovním prostorám majitele, který zde měl svou advokátní kancelář se zázemím a čekárnou pro klienty, popřípadě hosty. Zbytek prvního patra patřil soukromému životu. V rohové místnosti se dvěma rizality byl původně velkorysý obývací pokoj, směrem do Mostní ulice pak byla umístěna hala a v zadním traktu velká jídelna. Ve druhém patře byly směrem do Kutnohorské ulice situovány dvě dětské ložnice, v traktu za nimi pokoj pro vychovatelku. Rohovou místnost zabírala ložnice manželů, vedle níž byly prostory lázně, pokoje pro hosty a zcela na kraji traktu v Mostní ulici byl menší obývací pokoj. Přes chodbu pak v zadním traktu byla velká kuchyň a zázemí pro služebnictvo. V zadní části pozemku z Mostní ulice se původně rozkládala nevelká zahrada, ze které bylo možné vyjít po schodišti na terasu a dostat se do haly v prvním patře.

Charakter a původní podoba domu jsou, až na relativně malé úpravy, prakticky neporušeny, jedná se o typickou ukázkou Grégrova rukopisu. Za socialismu v domě sídlil okresní výbor Koministické strany Československa (OV KSČ) a okresní výbor Socialistického svazu mládeže (OV SSM), dnes dům slouží jako Úřad práce.

3. Kostel Nejsvětější Trojice spolu s konventu Řádu menších bratří kapucínů - viz samistatná hesla

4. Dům čp. 15/41 - Obchodní akademie - viz samostatné heslo.

5. Dům čp. 273 - palác Rakousko-Uherské banky - viz samostatné heslo.

6. Dům čp. 557 - Městské divadlo - viz samostatné heslo

7. Dům čp. 21 "Latzlův dům"

Pseudogotický dům z roku 1881, který si nechal postavit podnikatel Karel Latzel na místě dvou starších předměstských domků. Před stavbou byly provedeny velké zemní úpravy, během nichž byla odstraněna část svahu a ze tří stran zajištěna kamenným tarasem. V prvním patře jižního průčelí byl vchod na lávku, kterou se přecházelo do zahrady s altánkem. Do zahrady vedlo i schodiště u západní strany domu, které se dnes jmenuje Ztracená ulička. Dnes v domě sídlí protialkoholní záchytná stanice a psychiatrické ambulance.

Podnikatel Karel Latzel (1833-1925) přišel do Kolína z Krnovska a byl spoluzakladatelem kolínského lihovaru a draslovky. Kromě tohoto domu si nechal již dříve postavit dům čp. 45 (dnes Městský úřad) na Karlově náměstí.

8. Dům čp. 50 "Kmochův dům"

Jednopatrový měšťanský dům postavil v roce 1881 správce kolínského lihovaru Pavel Vtělenský na místě staršího domku. V roce 1884 ho prodal Františku Kmochovi, který zde žil a tvořil až do své smrti v roce 1912. Dům obýval spolu se svou ženou Josefkou, rozenou Kahslovou, a pěti dcerami. Ve 2. polovině 20. století zde sídlila okresní pobočka České školní inspekce a poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Od roku 2005 je dům prázdný a chátrá, takže se nachází v podmínečně havarijním stavu. V roce 2014 byl Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převeden do majetku města Kolína, které zde plánuje vybudovat památník Františka Kmocha a tradice dechové hudby v Kolíně. V současné době čeká město na přidělení dotace, odhadované náklady na rekonstrukci a zřízení památníku činí 13 milionů korun. Pobyt známého kapelníka připomíná pamětní deska vedle vchodu do domu.

Fotogalerie

Kolín - Kutnohorská ulice, Knirschův dům čp. 39 (2017)Kolín - Kutnohorská ulice, Knirschův dům čp. 39 (1964)Kolín - Kutnohorská ulice, Knirschův dům čp. 39 (kolem roku 1938)Kolín - Kutnohorská ulice, nároží s Mostní ulicí, kde dnes stojí Knirschův dům čp. 39 (před rokem 1934)Kolín - Kutnohorská ulice, Latzlův dům čp. 21, celkový pohled (2016)Kolín - Kutnohorská ulice, Latzlův dům čp. 21, severní průčelí (2016)Kolín - Kutnohorská ulice, Latzlův dům čp. 21, arkýř v průčelí (2016)Kolín - Kutnohorská ulice, Kmochův dům čp. 50, celkový pohled (2016)Kolín - Kutnohorská ulice v zimě (před rokem 1950)Kolín - Kutnohorská ulice (kolem roku 1930, SOkA Kolín)Kolín - Kutnohorská ulice od dnešní světelné křižovatky u Futura (20. léta 20. stol, archiv Láďa Novák)Kolín - Kutnohorská ulice od kláštera (1908)

Zdroj informací

Sosnovcová E.: Vladinír Grégr a architektura mezi dvěma světovými válkami v ČSR. Diplomová práce, str. 28-29. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění 2009.

Mapa

Poloha

Kutnohorská ulice je pokračováním stejnojmenné ulice vybíhající z Karlova náměstí a na křižovatce u kostela Nejsvětější Trojice s konventu Řádu menších bratří kapucínů z ní vybíhá směrem k Masarykovu mostu ulice Mostní, na opačnou stranu ulice Politických vězňů.

GPS: 50°1'35.798"N, 15°12'20.517"E

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK