Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » domy v ulici Brandlově (centrum)

domy v ulici Brandlově (centrum)

Kolín, Městské domy, Město Kolín

Brandlova ulice, která se do 2. 7. 1921 nazývala ulicí Kostelní, prochází nejcennější částí městské památkové rezervace, tak zvaným Bartolomějským návrším. Nacházejí se zde nejcennější a nejzajímavější historické památky města, jižní část její východní poloviny zaujímá areál národní kulturní památky chrámu sv. Bartoloměje a zvonice.

1. Dům čp. 17

Dům vznikl rozdělením původně gotického domu, který v roce 1480 vybudoval městský písař Jakub z Vrbice na místě někdejších chlebových krámů. K rozdělení došlo po roce 1527, kdy západní část (dnešní dům čp. 17) se stala majetkem ševce Václava Hlavičky, zavražděného zde roku 1559 jeho manželkou Annou. Po roce 1687 byl tento dům měšťanem Danielem Olivou přestavěn v barokním slohu, jeho dnešní podoba vznikla po požáru v roce 1796. Při opravě v roce 1975 byly mezi okny prvního patra umístěny historizující sluneční hodiny a zvýrazněno nárožní kvádrování dle návrhu bratří Jana a Ladislava Kamarýtových, provedené na základě nálezů fragmentů výzdoby z počátku 17. století. Původní vstupní barokní dubové dveře jsou doplněny rokokovým kováním, klikou a zámkem. V roce 2009 byla obnovena fasáda domu. V současnosti je dům v majetku římskokatolické církve a slouží k obytným účelům.

2. Dům čp. 27 "Červinkovský dům" (Regionální muzeum Kolín)

Původně středověký věžový dům***, jehož nejstarší částí je raně gotický suterén z 50. let 13. stol. Ten tvoří dvě místnosti s těžkou křížovou klenbou a unikátním záklopovým stropem. Rozšířen byl v roce 1270 a ve 2. pol. 14. století (1370 ?) byl přistavěn rozlehlý vrcholně gotický mázhaus. V letech 1518–1617 dům sloužil jako špitál chudých a proto byl raně renesančně rozšířen do dvora přístavbou kuchyně. Další přestavba v barokním slohu následovala po požáru v roce 1796, kdy dům vlastnila rodina Červinkova (1703–1837). Červinkovský dům se stal rodištěm známého kolínského malíře Rudolfa Kremličky (1886 – 1932). V roce 1945 byl dům poškozen bombardováním při spojeneckém náletu na Kolín, sousední dům čp. 26 byl zcela zničen. V průběhu generální rekonstrukce podle návrhu arch. Doc. Bohuslava Vrabce v letech 1982-85 bylo odhaleno původní středověké průčelí, takže mohl být volně obnoven vstupní gotický portál z Brandlovy ulice a doplněna ostění velkých oken mázhauzu. Současně k domu byla připojena novodobá přístavba výstavního sálu na místě proluky po domě čp. 26. V roce 1987 byl Červinkovský dům zpřístupněn veřejnosti jako součást Regionálního muzea Kolín.

Ve sklepních prostorách s unikátními architektonickými detaily je expozice s názvem "Královské město Kolín ve středověku" s modelem středověké podoby Kolína na počátku 15. století, který v 50.letech 20. století vytvořili František Zloch a Josef Zákora. V jednotlivých mísnostech domu je pak expozice "Měšťanský dům", která formou instalovaných interiérů představuje hlavní trendy v bydlení a stylu života měšťanských vrstev v kolíně v průběhu 19. století. Kromě umělecky cenného a vzhledově atraktivního souboru nábytku, obrazů, skla, keramiky a dalších uměleckořemeslných výrobků je expozice  doplněna audiovizuálním programem. Třetí část expozice se jmenuje "Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí" a vedle hygienických potřeb, zejména z 19. století, na ní nechybějí ani doprovodné texty, které dokumentují historický vývoj záchodů, toaletního papíru, mýdla a další zajímavosti.

Expozice v Červinkovském domě jsou otevřené celoročně (vyjma 24., 25., 31. prosince a 1. ledna) denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00 hodin, o víkendech od 10:00 hodin. Základní vstupné (dospělí) 50 Kč, zlevněné vstupné (děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA) 25 Kč, rodinné vstupné 125 Kč, zdarma mají vstup děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG a členové Klubu přátel Regionálního muzea v Kolíně.

3. Dům čp. 25 Děkanství - viz samostatné heslo.

Prohlášení za památku

Dům čp. 17 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 16231/2–749.

Dům čp. 27 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17227/2–754.

Fotogalerie

Kolín - Brandlova ulice (2018)Kolín - Brandlova ulice (2010)Kolín - Brandlova ulice, dům čp. 17 (2010)Kolín - Brandlova ulice, Červinkovský dům čp. 27, jižní průčelí (2021)Kolín - Brandlova ulice, Červinkovský dům čp. 27, jihozápadní nároží (2008)Brandlova ulice: Červinkovský dům čp. 27, Regionální muzeum Kolín (2013)Brandlova ulice: Červinkovský dům čp. 27, Regionální muzeum Kolín, raně gotický místnost přízemí (2013)Brandlova ulice: Červinkovský dům čp. 27, Regionální muzeum Kolín, místnost se záklopovým stropem (2013)Brandlova ulice: Červinkovský dům čp. 27, Regionální muzeum Kolín, záklopový strop (2013)Brandlova ulice: Červinkovský dům čp. 27, Regionální muzeum Kolín, expozice (2013)Brandlova ulice: Červinkovský dům čp. 27, Regionální muzeum Kolín, expozice (2013)Brandlova ulice: Červinkovský dům čp. 27, Regionální muzeum Kolín, expozice (2013)Brandlova ulice: Červinkovský dům čp. 27, Regionální muzeum Kolín, expozice (2013)Kolín - Brandlova ulice: Červinkovský dům čp. 27, jižní průčelí v noci (2009)Kolín - Brandlova ulice (2009)Kolín - Bartolomějské návršíČervinkovský dům - expozice Regionálního muzea Kolín

Odkaz

www.bartolomejskenavrsi.cz

Mapa

Poloha

Brandlova ulice se nachází na Bartolomějském návrší v historickém centru Kolína, spojuje ulice Kouřimská, Parléřova a Karlova.

GPS: 50°1'36.956"N, 15°12'5.243"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK