Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » zvonice u chrámu sv. Bartoloměje

zvonice u chrámu sv. Bartoloměje
***

Kolín, Zvonice a zvoničky

Národní kulturní památka.

Pozdně gotická zvonice byla v severozápadním rohu dnes zrušeného hřbitova u chrámu sv. Bartoloměje postavena roku 1504 mistrem Bartošem. Důvodem stavby samostatné zvonice bylo narušení stability severní věže chrámu, do které nemohly být zvony opětovně zavěšeny ani po provedené opravě. V roce 1724 byla na vrchol střechy zvonice doplněna barokní vížka a v roce 1728 byl na zvonici přenesen ze severní chrámové věže středověký orloj (doložený již v roce 1494). Až do požáru v roce 1796 se do zvonice chodilo po dřevěném můstku z varhanní kruchty v chrámu. Protože byla věž těžce poškozena i při dalším požáru v roce 1869, bylo v roce 1872 přikročeno k opravě podle plánů architekta Josefa Mockera. Během opravy byly odstraněny pozdější přístavby i doplňky a dřevěný ochoz v nejvyšším patře byl nahrazen kamenným a věž byla ukončena současnou sedlovou střechu. V roce 1907 byl mezi zvonicí a severní věží chrámu vzepřen pilíř k zajištění stability chrámové věže a poslední změny doznala zvonice v roce 1912, kdy byly odstraněny omítky, takže došlo k odkrytí režného kamenného zdiva. Původní břidlicová krytina střechy byla v roce 1975 nahrazena měděnou. V letech 2017-19 proběhla oprava věže a jejích interiérů.

Zvonice je mohutná hranolová třípatrová stavba s mírně nepravidelným čtvercovým půdorysem cca 9×9 m a výškou 55 metrů. Na jižní straně se dochoval sedlový vstupní portál s původními pozdně gotickými okovanými dveřmi, na kterých je v kovovém štítku uveden letopočet 1504. Okna ve zvýšeném přízemí jsou opatřena renesančními kovanými mřížemi z pol. 16. století. V severovýchodním nároží (do ulice) je zazděna deska s českým nápisem o provedení stavby: SPASITELE SYNA OTCE NEBESKEHO GEZISSE SWIETU Z PANNY NAROZENE(HO) LETA CZWRTE(HO) W PUOLDRUHE(M) TISJC ZALOZENA GEST WIEZE TATO ZWONICY PILNOSTI OBYWATELOW MIESTA TOHO A BARTOSSE SNAZNIE PRACUGICIEH(HO) O TO. BUDIZ POZEHNANO PAANIE GMENO GEMUZ SE KLANIE KAZDE KOLENO, BUD I OD WSSE(HO) STWORZENIE CHWALE(NO).

V podzemí věže se nachází sklep s valenou klenbou, přístupný dvěma pískovcovými sedlovými portály. Ve zvýšeném přízemí je místnost sklenutá valenou klenbou, kde byla v roce 1852 zřízena první veřejná česká kolínská knihovna. Po rekonstrukci zvonice v roce 2019 je v této místnosti unikátní expozice chrámového pokladu***. Ten obsahuje 20 unikátních uměleckých předmětů od středověku do 19. století, zrestaurovaných v roce 2018 zlatníkem Norbertem Riegelem, například gotický kalich z Ovčár (16. stol.), soubor tří zlatých šperlinkovských kalichů z chrámu sv. Bartoloměje od Rinalda Ranzoniho (17. stol.), několik dalších kalichů, relikviářů a monstrancí. oj: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/kolin-zacal-restaurovat-svuj-chramovy-poklad-20180807.htmlZvonové patro je přístupné po dřevěném vloženém schodišti. Zvony zde byly původně upevněny srdcem vzhůru, v tzv. „vysokém točení“ (tento způsob zavěšení zvonů je regionální technickou zvláštností, která se rozšířila ve středo-východních Čechách na konci středověku a dodnes se dochoval pouze v Kouřimi a v Rovensku pod Troskami), ale v roce 1756 nechal děkan Liborius Ditman zvonovou stolici upravit na klasické zavěšení srdcem dolů. Na počátku 20. století měla zvonice šest zvonů ulitých koncem 18. století v pražské dílně mistra Jana Václava Kühnera, ty však byly zrekvírovány během obou světových válek. Dnes jsou ve zvonici tyto zvony:

  • Prokop, lidově zvaný Kohoutek (váha 100 kg), ulitý na přelomu 15. a 16. století neznámým zvonařem, neznámý má i původ, v Kolíně se traduje, že pochází z místního popraviště; na plášti je plastický reliéf Ježíše Krista na kříži se dvěma postavami a jednořádkový latinský nápis gotickou minuskulou: SANCTE DEVS SANCTE FORTIS SANKTE INMORTATIS SANCTE BARBARA;
  • Václav (váha 250 kg), ulitý v roce 1562 kutnohorským zvonařem Tomášem Klabalem pro pro kostel sv. Víta na Zálabí, kde visel do roku 1942; na plášti je ozdobný štít, nesený dvěma štítonoši mužské a ženské postavy, jejicjž dolní polovinu těla tvoří rybí ocas, ve štítku je česko-latinský nápis: TENTO ZWON DYELAN GEST KE CZTY A K CHWALE PANV BOHV A K SWATEMV WYTTV SKRZE WACZLAWA WOHANKV RYCHTARZE YAKVBA TVRNOWSKYHO SLVZIEBNIKA PANYE PVRMYSTROWA A DYELAN GEST SKRZE MYSTRA TOMASSE NA HORACH KVTNACH / WERBVM DOMYMY MANETYN ETERNVM LYTA PANYE 1562; 
  • Sanktusník (váha 20 kg) z roku 1730, původně v sanktusové vížce kostela sv. Víta na Zálabí, na krku zvonu je nápis: W. F. Z. I. F. O. 1730,
  • Bartoloměj (váha 2000 kg, ulit roku 2000 Rudolfem Pernerem v Pasově, výzdoba Jaroslav Hylas, tón Cis 1),
  • Jan Pavel (váha 850 kg, ulit roku 2000 Rudolfem Pernerem v Pasově, výzdoba Jaroslav Hylas, tón Fis 1),
  • Prokop (váha 200 kg, ulit roku 2014 Rudolfem Pernerem v Pasově, výzdoba Jaroslav Hylas, tón Gis 1),
  • Florián (váha 270 kg, ulit roku 2014 Rudolfem Pernerem v Pasově, výzdoba Jaroslav Hylas, tón Ais 1),
  • Jan Křtitel (váha 400 kg, ulit roku 2014 Rudolfem Pernerem v Pasově, výzdoba Jaroslav Hylas, tón Cis 2).

V nejvyšším patře je vyhlídkový ochoz, který umožňuje omezený výhled na všechny světové strany, včetně detailního pohledu na architekturu chrámu sv. Bartoloměje a historické centrum města. Součástí ochozu je i malá komůrka hlásného - věžníka, která slouží k pořádání tematických výstav.

Zvonice je tč. pro turisty z důvodu rekonstrukce uzavřena!

Prohlášení za památku

Zvonice byla spolu s chrámem sv. Bartoloměje a celým přilehlým areálem zapsána 3. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 19709/2–735 a nařízením vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 prohlášena Národní kulturní památkou.

Fotogalerie

Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje a západní průčelí chrámu (2016)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, pohled od východu (2015)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, pilíř mezi chrámem a zvonicí (2013)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, pohled od západu (2009)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje (2015)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, pohled od jihu (2009)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, vstupní portál (2015)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, pohled z Karlovy ulice (2013)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, severovýchodní nároží (2013)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, nápisová deska (2016)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, zvony_1 (2015)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, zvony_2 (2015)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, zvony_3 (2015)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, zvony_4 (2015)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje, výhled na střed města (2015)Kolín - zvonice u chrámu sv. Bartoloměje v noci (2015)

Zdroj informací

Kamarýt J.: Kolín – seznam vybraných kulturních památek (rukopis v majetku Regionálního muzea v Kolíně). Kolín 1976.

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3.  Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, Praha 1980.

Rišlink V., Jouza L., Valentová J.: Gotika na Kolínsku. Regionální muzeum Kolín 1998.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zvonice volně stojí v Brandlově ulici vedle chrámu sv. Bartoloměje na chrámovém návrší.

GPS: 50°1'36.578"N, 15°12'5.092"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK