Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » kostnice

kostnice
***

Kolín, Funerálie, Kostnice a márnice

Národní kulturní památka.

Pozoruhodná barokní kostnice postavená v letech 1732–33 podle projektu neznámého architekta, s využitím zdiva raně gotické nárožní bašty městského opevnění. Stavbu ze svých prostředků financoval Antonín Formandl, zvolený za děkana městskou radou v roce 1728. Opravena byla v roce 1768, ale v roce 1796 ji velmi poničil požár. Kostnice potom chátrala až do roku 1849, kdy byla podle dochovaných záznamů na spadnutí. Opět na svůj náklad ji nechal opravit kaplan, a pozdější kolínský děkan, Jan Svoboda. Při opravě v roce 1934 byla nahrazena břidlicová střecha současnou prejzovou. Oprava fasád proběhla v roce 2000, v letech 2008-12 probíhal archeologický výzkum uvnitř kostnice a v letech 2018-19 se uskutečnila generální rekonstrukce stavby.

Kostnice má podobu čtyřboké centrální kaple na čtvercovém půdorysu se čtyřmi půlválcovými apsidami (půdorys byl v duchu barokního historismu inspirován románskou architekturou). Střední část stavby původně vrcholila cibulovitou bání s lucernou, kterou při opravě v roce 1849 nahradila nižší jehlancová střecha s věžičkou. Do vnějšího průčelí severní apsidy byla osazena mramorová pamětní deska se jmény děkana Vavřince Marka Guigniho a členů kolínského konventu kapucínů, zemřelých při morové epidemii v roce 1680.

Interiér kostnice je koncipován jako dobové „Memento mori“. Střední prostor uzavírá klenba se čtyřmi otvory, jimiž je umožněn průhled na horní záklopový strop s malbou archanděla Michaela, svolávajícího zemřelé k poslednímu soudu. Apsidy jsou vyplněny kostmi pocházejícími ze zrušených hrobu bývalého svatobartoloměj­ského hřbitova. Pod jejich klenbami jsou osazeny symboly pomíjivosti pozemské slávy – patriarchální a papežský kříž, biskupská berla, papežská tiára, meč a vladařské žezlo s jablkem. Interiéru dominuje oltář sv. Kříže z roku 1730, po jehož stranách stojí kvalitní plastiky P. Marie a sv. Jana Evangelisty od Ignáce Rohrbacha. Z iniciativy děkana Jana Svobody sem byly v roce 1850 převezeny také kosti z bývalého hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele na Kutnohorském předměstí, z nichž byly kromě dalších doplňků postaveny čtyři obelisky v koutech kaple. Vpravo od vchodu je kostlivec s kosou (alegorie smrti), darovaný kostnici v roce 1851 Františkem Pštrosem z Prahy; v ruce drží kostlivec štít s nápisem: CO JSEM JÁ I TY V KRÁTKOSRTI BUDEŠ. Do omítky vedle vchodu vryli v roce 1757 svoje jména vojáci, kteří zde pobývali za sedmileté války, čitelný je letopočet a jedno jméno EMANVEL ZAGICEK. Nad vchodem nápisová deska z černého mramoru s latinským nápisem: ANNO DOMINI 1849 JOANE LIDNER DECANO ET JOANE SWOBODA KAPELANO EST HAEC DOMUS QUIETA A CASU AETERNO EREPTA REAEDIFICATAET EXORNATA.

Po dobu rekonstrukce, která byla zahájena 13. 12. 2017, je památka dočasně nepřístupná.

Prohlášení za památku

Kostnice byla spolu s celým areálem chrámu sv. Bartoloměje zapsána 3. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 19709/2–735 a nařízením vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 byla prohlášena spolu s celým areálem Národní kulturní památkou České republiky.

Fotogalerie

Kolín - kostnice (2020)Kolín - kostnice, pohled od jihovzápadu (2020)Kolín - kostnice, pohled od jihovýchodu (2020)Kolín - kostnice, náhrobek kněží, kteří zemřeli v roce 1680 na mor (2008)Kolín - kostnice, pohled od západu před opravou (2017)Kolín - kostnice, interiér s křížem (2020)Kolín - kostnice, oltář a západní pylon (2015)Kolín - kostnice, detail výzdoby (2015)Kolín - kostnice, detail výzdoby (2015)Kolín - kostnice, alegorie smrti a nápisy z roku 1757 (2015)Kolín - kostnice, rekonstrukce interiéru (2018)Kolín - kostnice, rekonstrukce interiéru (2018)Kolín - kostnice, rekonstrukce (2020)Kolín - kostnice, rekonstrukce (2020)Lolím - kostnice, rekonstrukce (2019)Kolín - kostnice během rekonstrukce (2020)

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kostnice se nachází při jižní straně chrámu sv. Bartoloměje, vklíněna do bašty městského opevnění.

GPS: 50°1'35.280"N, 15°12'7.470"E

Přístupnost

Nepřístupné, probíhá oprava

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK