Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » stará farní škola

stará farní škola
**

Kolín, Muzea a galerie, Ostatní stavby, Školy

Národní kulturní památka.

Nejstarší písemně doložená kolínská škola, o které je zmínka v radní knize z 25. prosince 1345 z doby úřadování královského rychtáře Goczlina, kde se píše o domě blízko školy a brány (domus circa scolas et valvam). Druhá zpráva pochází z roku 1366 v souvislosti s platbami ve prospěch školy v případě neodsloužení mše. V roce 1378 se vzpomíná jako správce školy jakýsi Martin, po něm v letech 1385–87 Ondřej (Schulmeister, rector scholarum) a v letech 1387–1412 Jan, který také zasedal v městské radě. Z neopatrnosti žáků škola v roce 1532 vyhořela. V letech 1575-79 byl rektorem školy Jiřík Pachta z Horšovského Týna, který poté, co se v roce 1579 stal kolínským primasem, povolal na své místo svého synovce, čerstvého absolventa magisterského studia na pražské univerzitě Jana Pachtu, pozdější významnou kolínskou osobnost. Po něm školu v letech 1581-82 spravoval Matouš Hosius Mýtský a následně v letech 1582-85 Jiřík z Klatov. V této školní budově se vyučovalo až do roku 1600, od kdy se z kapacitních důvodů přestěhovala do tzv. Skálovského domu v Kouřimské ulici a později do nové farní školy. V roce 1602 prázdnou budovu koupil mlynář Vavřinec Špaček, který ji upravil k bydlení. Do dnešní podoby byla bývalá škola přestavěna po požáru města v roce 1796, na počátku 20. století pak byly z fasád odstraněny barokní omítky. V roce 1939 budovu školy opravilo město vlastním nákladem a předalo ji k užívání městskému muzeu. V letech 1960 - 2016 sloužila budova jako expozice bitvy u Kolína a byla zde rekonstruována pracovna a knihovna z pozůstalosti kolínského rodáka, básníka Josefa Svatopluka Machara. V průběhu roku 2017 byla budova staré školy vyklizena a po dobu rekonstrukce okolí chrámu sv. Bartoloměje 2017-19 slouží jako provozní zázemí.

Jednopatrová budova z lomového kamene, jejíž jižní stěnu tvoří raně gotická městská hradba s půlválcovou baštou (síla zdí 2 metry), pocházející ze 3. čtvrtiny 13. století. V přízemí se dochoval prostor černé kuchyně, z které byla ve středověku obsluhována chlebová pec.

Jednalo se o partikulární  (přípravnou, základní) latinskou školu nižšího stupně, kde se vyučovala gramatika (jedno ze sedmero svobodných umění). Tu museli žáci zvládnout, protože základem vyučování byla četba textu a jeho výklad, to znamená museli umět přečíst latinský text a porozumět mu. Přestože se žádné jmenné seznamy žáků nedochovaly, s největší mírou pravděpodobnosti lze za její absolventy považovat humanisty Štěpána z Kolína, Mistra Jana Kolínského (Colinus Coliniensis), Matouše Hosiuse Vysokomýtského nebo zálabského rodáka Mistra Mikuláše Alethinuse (Havlíčka). V autobiografické česky psané básni významného kolínského rodáka Jakuba Krčína z Jelčan z roku 1572 je doslovně uvedeno, že "byl brzy (poznámka jako malé dítě) dán do místní kolínské školy, aby se naučil základům svobodných umění". Tato zmínka tedy dokládá, že později proslulý rožmberský regent získal v této kolínské škole vzdělání v době kolem roku 1540. Z pozdější doby se dochovaly zprávy,  že v roce 1566 se k zápisu na univerzitu hlásilo z této školy 11 žáků, roku 1577 jich bakalář Petr Austensis předvedl 19, v roce 1579 jeho nástupce Václav Chrudimský 20 apod.

Po dobu rekonstrukce, která byla zahájena 13. 12. 2017, je památka dočasně nepřístupná. Připravuje se nová, interaktivní expozice.

Prohlášení za památku

Stará farní škola byla spolu s chrámem sv. Bartoloměje 3. května 1958 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 19709/2–735, nařízením vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 byla prohlášena spolu s chrámem a přilehlým areálem Národní kulturní památkou.

Fotogalerie

Kolín - stará farní škola od jihu (2007)Kolín - stará farní škola od jihovýchodu (2018)Kolín - stará farní škola, východní stěna z hradeb (2015)Kolín - stará farní škola, vchod (2017)Kolín - stará farní škola, vstupní chodba a schodiště (2017)Kolín - stará farní škola, místnost v přízemí (2017)Kolín - stará farní škola, místnst v baště v přízemí (2017)Kolín - stará farní škola, prostor nad schody v patře (2017)Kolín - stará farní škola, rekonstrukce (2019)Kolín - stará farní škola, rekonstrukce (2019)Kolín - stará farní škola, rekonstrukce (2019)

Zdroj informací

Vávra J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem. Nakladatelství J. L. Bayer Kolín, 1888.

Schneider J.: Dějiny kolínského školství, Ročenka města Kolína a okresu. Archiv města Kolína, 1947.

Mapa

Poloha

Stará farní škola čp. 24 stojí za chrámem sv. Bartoloměje, vklíněná do městských hradeb; přístup je brankou mezi chrámem a zvonicí.

GPS: 50°1'35.677"N, 15°12'4.084"E

Přístupnost

Nepřístupné, probíhá oprava

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK