Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » Vinice

Vinice

Kolín, Příroda, Významné krajinné prvky

Vinice je vrchol na katastru města Kolín s nadmořskou výškou 247,8 m. n. v. (nadmořská výška Labe u Masarykova mostu je 192 m). Název Vinice (Winitze Berg) uvedený na mapěh 1. vojenského (josefského) mapování z roku 1777 odkazuje na pěstování vinné révy v minulosti, na jejíž tradici navázal v roce 1870 majitel kolínského velkostatku František Horský, který na jižních svazích obnovil vinohrad. Ten ale bohužel zanikl již krátce po roce 1877, pro vrch se pak údajně přechodně používal název Skřivánčí vrch (informace pouze z ústního podání starších obyvatel Zálabí, není nikde písemně zaznamenána), nicméně původní název Vinice zůstal zachován.

Vinice je nápadná svědecká plošina, která geomorfologicky náleží do celku Středolabské tabule, podcelku Nymburská kotlina, okrsku Ovčárecká pahorkatina a podokrsku Býchorská pahorkatina. Tvořena je z turonských slínovců a vápnitých prachovců jizerského souvrství svrchní křídy, kterou kryjí písčité štěrky labské terasy pocházející ze střední doby ledové (středopleistocenní). V okolí pahorku je rozsáhlý, mírně skloněný (kryopedimentní), zarovnaný povrch z období svrchní doby ledové (svrchnopleistocenní). Na jaře roku 1947 se z vrcholu Vinice uskutečnil první let kolínského Aeroklubu školním kluzákem SG-38, což bylo v době, kdy se pro Aeroklub Kolín hledalo vhodné zázemí a místo pro vybudování letiště, které nakonec bylo otevřeno v roce 1950 u silnice na Uhlířské Janovice na opačné straně města. Od 60. let 20. století do roku 1993 se v severní a severovýchodní části rozkládala na ploše 48 000 m² skládka tuhého komunálního odpadu pro Kolín, kam se ročně vyváželo cca 19 tun odpadu (celkem je zde uloženo 50 000 kubíků odpadu). Z dnešního pohledu zní neuvěřitelně, že po celou dobu se tak dělo jen na základě ústního pokynu komunistického vedení města a bez jakéhokoliv písemného povolení, navíc na pozemcích, které patřily dvaceti soukromým osobám (kterých se nikdo neptal). V letech 1994-96 provedla firma Metrostav asanaci a rekultivaci skládky za 60 milionů Kč, spočívající ve vytvarování vrchu do pravidelného tvaru, vybavení systémem jímek a drenáží pro zachycování z ní vytékajících splašků a vyvěrajících plynů a poté překrytí nepropustnou fólií s garantovanou životností minimálně 30 let. Celé dílo pak zasypali metrovou vrstvou ornice, kterou na závěr zatravnili a osázeli vegetací s mělkými kořeny. V roce 2014 byla na vrchol vyznačena Klubem českých turistů (KČT) odbočka zelené turistické značky a v roce 2017 bylo u vrcholového rozcestníku městem Kolín umístěno odpočívadlo a stojan pro kola.

V roce 2019 byla vyhlášena veřejná výtvarná soutěž na umělecké dílo, které by zatraktivnilo tento opomíjený kout města. Z 37 došlých návrhů porota vybrala jako vítězný návrh Františka Nováka z Kostelce na Hané, nazvaný "Stromová kaple". Kopec dotvoří vyvýšený vrchol a symbolicky propojí místo bývalé skládky s uměleckým dílem, které doplní siluetu návrší. Uvnitř bude intimní místo v podobě "stromové kaple" nebo "chrámu přírody", určené pro odpočinek a meditaci, současně bude možné posezení s vyhlídkou na vnější straně nově navezeného vrcholku kopce. 

Přestože část kopce tvoří rekultivovaná skládka, vyskytuje se zde významné teplomilné rostlinné společenstvo a na něj vázané druhy motýlů, proto byly severní svahy v roce 2021 zařazeny díky iniciativě kolínského ochranáře Bohuslava Šváchy do speciálního programu Smluvní péče o perspektivní přírodní lokality.

Černýš rolní (Melampyrum arvense) je ohrožená VU rostlina z čeledi zárazovitých. Rozšířená je kromě britských ostrovů a Skandinávie v celé Evropě, v České republice vyrůstá velmi vzácně pouze v Polabí a na jižní Moravě na suchých jižních stráních nebo svazích. Jednoletá, poloparazitická bylina, vysoká 15–40 cm, květenství tvoří hustý klas, okvětní lístky jsou na okraji hluboce zubaté, dolní lístky zelené, horní purpurové. Semena obsahují toxickou sloučeninu glykosid aukubin, který má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu. Černýš rolní vykvétá v červnu a červenci. Na lokalitě Vinice roste několik desítek rostlin.

Hořec brvitý nebo také trličník brvitý (Gentianopsis ciliata) je ohrožená VU dvouletá až mírně vytrvalá bylina, dorůstá výšky až 30 cm. Přímá a hustě olistěná lodyha nese modré kalichovité květy dlouhé až 2,5 cm, kvete od července do října. Roste především na suchých trávnících, v České republice byl v uplynulých letech zaznamenán prudký úbytek tohoto druhu. Hořec brvitý kvete od druhé poloviny srpna do září. Na lokalitě Vinice roste několik desítek rostlin.

Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) je mírně ohrožená LC léčivá rostlina z čeledi hluchavkovitých, která rorůstá výšky až 25 cm. Kvete od řrvna do října modrofialovými květy na vysoké přímé lodyze. Od nepaměti se využívá v lidové medicíně, především jako prostředek pro hojení ran a zánětů.

Otakárek feniklový (Papilio machaon) je ohrožený VU pestře zbarvený denní motýl z čeledi otárkovitých, rozpětí křídel má 60 - 80 mm. Na území Vinice se vyskytuje v hojném počtu.

Modrásek černolemý (Plebejus argus) je ohrožený VU druh denního motýla z čeledi modráskovitých, rozpětí křídel má 24 až 30 mm. Je ohrožen zejména úbytkem vhodných stanovišť, vyskytuje se velmi roztroušeně po celém území ČR.

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) je vzácný NT motýl z čeledi modráskovitých, rozpětí křídel má 28 - 42 mm. Tento druh patří mezi největší ohniváčky v České republice.

Z holého vrcholu je jedinečný kruhový výhled do Polabí, rámovaný Železnými horami, Krkonošemi, Ještědem, Bezdězem a Řípem. Na jižním úbočí Vinice se nachází německé pozorovatelny (objekt "C" a jeden einmannbunker).

Fotogalerie

Kolín - Vinice, pohled od severu (2021)Kolín - Vinice, pohled od jihu (2016)Kolín - Vinice, rozcestník Pod Vinicí (2016)Kolín - Vinice, značená odbočka tuiristické trasy (2016)Kolín - Vinice, rozcestník na vrcholu (2016)Kolín - Vinice, odpočívadlo (2017)Kolín - Vinice, odpočívadlo, pohled k jihu (2017)Kolín - vrchol Vinice z ptačí perspektivy_1 (2017)Kolín - vrchol Vinice z ptačí perspektivy_2 (2017)Kolín - vrchol Vinice z ptačí perspektivy_3 (2017)Kolín - Vinice, výhled k severu na Hůrku (2016)Kolín - Vinice, výhled k jihu na Vlčí hory (2016)Kolín - Vinice, výhled k východu na Železné hory (2016)Kolín - Vinice, pohled z vrcholu na zasněžené Krkonoše, v popředí Ovčáry (2021)Kolín - Vinice, výhled na Ovčáry a Kolínskou řepařskou dráhu (2016)Kolín - pohled na Vinici z Práchovny (1907)Kolín - Vinice, vizualizace (František Novák, 2020)Kolín - Vinice, vizualizace (František Novák, 2020)Kolín - Vinice, vizualizace (František Novák, 2020)Kolín - Vinice, vizualizace (František Novák, 2020)Kolín - Vinice na mapě 1. vojenského mapování z roku 1777 (© 1st Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna)Kolín - Vinice, mapaKolín - Vinice, černýš rolní (2021, foto Pavel Brodecký)

Zdroj informací

Botany.cz.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Vinice leží severovýchodně od Kolína, na vrchol vede zelená turistická značka KČT č. 3096 Kolín - Jelen - Týnec nad Labem - Záboří nad Labem - Bernadov - Semtěš.

GPS: 50°2'39.735"N, 15°13'59.858"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK